Submenu

Hilversum2040

Welkom. De gemeente Hilversum werkt aan een plan voor de toekomst van Hilversum, de Omgevingsvisie 2040.

Gemeente Hilversum hecht veel waarde aan betrokkenheid van de Hilversumse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat de Omgevingsvisie een visie wordt van ons allemaal.

De Omgevingsvisie Hilversum 2040 beschrijft een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven?

Dat vroegen we het afgelopen jaar ook aan de Hilversummers. Meer dan 5.000 Hilversummers waren betrokken bij de participatie. Dit is vertaald in een document genaamd ‘Denkrichting, het beste van twee werelden’.

De hoofdkeuzes uit de Denkrichting van de samenleving zijn overgenomen in de Omgevingsvisie. Wilt u weten wat er in de stukken staat die naar de gemeenteraad zijn gestuurd? Bekijk dan hier de stukken in de map 'ontwerp omgevingsvisie'.*

Inspraakfase

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 1 februari 2023 besloten dat de ontwerp Omgevingsvisie, na het doorvoeren van een aantal tekstuele wijzigingen, voor inspraak wordt vrijgegeven.

De ontwerp Omgevingsvisie en het daarbij horende Milieu Effect Rapport lagen sinds 6 maart 2023 ter inzage via deze website.

Via deze website kon men vanaf die periode, gedurende 6 weken, tot en met 16 april jl., zienswijzen indienen.  Dit was de laatste stap van het uitgebreide participatietraject waarin ruim 5.000 Hilversummers hun inbreng hebben gegeven.

Periode indienen zienswijzen afgerond

Op 9 maart jl. vond het Stadsgesprek plaats over de ontwerp Omgevingsvisie. Vanaf dat moment was het mogelijk om tot en met 16 april een zienswijze in te dienen op de ontwerp Omgevingsvisie en het Milieu Effect Rapport. In totaal heeft de gemeente van 92 bewoners en organisaties zienswijzen ontvangen.

Hoe gaat het nu verder?

De gemeente ontvangt op korte termijn adviezen van de landelijke commissie MER over de milieueffectrapportage en het advies van de Commissie ruimtelijke kwaliteit. Het advies van de commissie MER wordt door de commissie openbaar gemaakt op www.commissiemer.nl

Het college verwerkt de adviezen en alle ingediende zienswijzen in een zienswijzennota en stuurt die geanonimiseerd naar de gemeenteraad. Dat is naar verwachting in de tweede week van juni.

Per zienswijze zal het college een voorstel doen om de Omgevingsvisie hierop aan te passen of niet. De verwachting is dat het college de zienswijzennota begin juni naar de gemeenteraad stuurt.

Op woensdag 28 juni staat de Omgevingsvisie op de agenda van de commissie Ruimtelijke Ordening en Projecten. U krijgt tijdens deze vergadering de mogelijkheid om in te spreken. Meer informatie hierover volgt via de website www.hilversum2040.nl.

Op 19 juli besluit de gemeenteraad hoe de zienswijzen in de Omgevingsvisie worden verwerkt. Daarna maakt het college de Omgevingsvisie af en legt die na de zomer ter finale besluitvorming aan de gemeenteraad voor. Dit is iets later dan gepland. Reden hiervoor is dat de ingediende zienswijzen verschillend zijn en dat daarover dus een zorgvuldig politiek debat nodig is. Zo krijgen de zienswijzen ruim de tijd en aandacht. Dat verdienen ze ook.

 

 

 

 

Agenda

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"241081"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

 

Blijf op de hoogte!

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de Omgevingsvisie 2040?

Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Participatie, hoe verder?

De participatiefase is afgesloten met een stadsgesprek op 12 mei in de Vorstin. Daarna is een extern bureau aan de slag gegaan met het schrijven van een ontwerp Omgevingsvisie. Op 15 december jl. heeft het college een eerste versie van de Omgevingsvisie naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad heeft op 1 februari 2023 besloten dat deze versie goed genoeg is om voor te leggen aan inwoners, ondernemers en organisaties in Hilversum. Zij konden dan gedurende zes weken hun zienswijze indienen. Na de zomer 2023 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Omgevingsvisie.

Meer weten

 

Een plan voor de toekomst

De Omgevingsvisie Hilversum 2040 beschrijft een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven?

Meer over de Omgevingsvisie

 

logo hilversum, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.