Submenu

Participatie

Hilversum is een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven. Centraal gelegen, in de nabijheid van grote steden. Maar tegelijk op afstand daarvan en omgeven door natuur. Hilversum heeft bijzondere architectuur, nieuw en oud, een diverse bevolking en een levendig centrum met winkels, musea, theaters en veel meer. En Hilversum is de Mediastad.

Natuurlijk willen we allemaal graag dat Hilversum ook in de toekomst die fijne plek blijft. Maar hoe gaan we daarvoor zorgen? En welke gevolgen heeft dat voor de ruimte in en om de stad, en de manier waarop we daarvan gebruik maken? Daar kunt u alles over lezen in de Omgevingsvisie Hilversum 2040, die gaat over de toekomst van de gemeente Hilversum. Hieronder vindt u de hoofdzaken, kort samengevat. Lees de samenvatting van de ontwerp Omgevingsvisie, de volledige ontwerp Omgevingsvisie (pdf, 19 mb) en het bijbehorende Milieu Effect Rapport (MER) (pdf 6,2 mb).

Ga direct naar de keuzes

Uitdagingen

De Omgevingsvisie geeft een antwoord op actuele uitdagingen. De wereld verandert, dus Hilversum ook. De bevolking van Hilversum is anders dan pakweg twintig jaar geleden. Er zijn steeds meer ouderen en het aantal mensen dat werkt neemt af. Er zijn niet genoeg woningen voor iedereen en veel woningen zijn verouderd en niet duurzaam. De natuurgebieden rond Hilversum staan onder druk door klimaatverandering en de uitstoot van stikstof. De verschillen tussen rijk en arm nemen ook in Hilversum toe. En de grote steden om Hilversum heen groeien in rap tempo door. Het zijn allemaal zaken die vragen om een reactie. In de Omgevingsvisie staat wat Hilversum eraan gaat doen.

De Hilversummers zelf

We willen dat zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen in Hilversum - nu en in de toekomst. Daarom hebben we eerst jongeren, buurtbewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gevraagd naar hun ideeën. Velen gaven aan dat Hilversum in hun ogen het beste van twee werelden combineert. Hilversummers vinden dat hun woonplaats aan de ene kant dorps is, en aan de andere kant stedelijk. Dat willen ze in de toekomst graag zo houden.

Zes belangrijke keuzes

Zes belangrijke keuzes in de Omgevingsvisie geven aan in welke richting we het voor de komende twintig jaar zoeken. Het zijn keuzes die passen bij de grote uitdagingen waar Hilversum voor staat. Tegelijk sluiten ze aan bij de ideeën die door inwoners, ondernemers en organisaties in 2022 naar voren zijn gebracht.

Drie invalshoeken

In de Omgevingsvisie benaderen we de toekomst van Hilversum vanuit drie invalshoeken: duurzaamheid, samenleving en economie. Voor elk van deze gebieden sommen we op wat we willen bereiken.

Zienswijze indienen (periode verstreken)

Kunt u zich wel óf juist niet vinden in de keuzes die gemaakt zijn in de Omgevingsvisie? Dan kon u dit melden door een zienswijze in te dienen vóór 17 april a.s. Deze zienswijze wordt meegegeven aan de gemeenteraad ter beoordeling bij het vaststellen van de Omgevingsvisie. Per keuze was het mogelijk een zienswijze in te dienen.

Hulp met zienswijze indienen(periode verstreken)

Om alle Hilversummers de kans te geven om vragen te stellen over de inhoud van de ontwerp Omgevingsvisie en om uitleg te krijgen over het indienen van een zienswijze organiseert de gemeente de komende weken in elke wijk een inloopmoment. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande activiteiten in de diverse wijkcentra. Ook 's avonds organiseren we een inloopmoment: op donderdag 6 april in het stadskantoor van de gemeente. Hieronder ziet u een overzicht van de locaties en data per wijk.

Datum

Tijdstip

Locatie

Adres

Zaterdag 25 maart

13:00 - 16:00

Dag van 1221/Vonk in de Wijk

Larenseweg 139

Dinsdag 28 maart

14:00 - 16:00

1223/Wijkcentrum St. Joseph tijdens inloopspreekuur met de wijkagent en -brandweerman

Minckelersstraat 81

Woensdag 29 maart

14:00 – 16:00

Inloop Riebeeck Galerij

Oosterengweg 94

Vrijdag 31 maart

10:00 – 12:00

Wijkcentrum De Koepel

Kapittelweg 399A

Vrijdag 31 maart

14:00 - 16:00

Wijkcentrum De Zoutkeet

Zoutmanlaan 3

Maandag 3 april

15:00 – 17:00

Barruimte Wijkcentrum Kruisdam

De Meent 5

Dinsdag 4 april

10:00 – 12:00

Ontmoetingsruimte Woondienstencentrum Lopes Dias

Lopes Diaslaan 213

Dinsdag 4 april

14:00 – 16:00

Inloop De Schuilhof

Dalweg 8a

Donderdag 6 april

10:00 – 17:00

Medialab

Gooische Brinkpassage

Donderdag 6 april

17:30 – 19:30

Stadskantoor gemeente Hilversum

Oude Enghweg 23

    logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

     

     
     
    Cookie-instellingen