Achtergrondinformatie

Omgevingsvisie Hilversum 2040

De Omgevingsvisie Hilversum 2040 beschrijft een toekomstbeeld voor de gemeente Hilversum. Hoe blijft Hilversum een fijne plek om te wonen, te werken en te verblijven? Tot aan de zomer 2022 hebben bewoners, ondernemers en organisaties op uiteenlopende manieren aangegeven wat voor hen van belang is voor de toekomst van Hilversum. Dit is vertaald in een document genaamd ‘Denkrichting, het beste van twee werelden’. Voor het tot stand komen van deze eerste versie van de Omgevingsvisie is ook andere belangrijke informatie gebruikt, namelijk feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen in de economie, de leefomgeving en de samenleving, de politieke afspraken uit het coalitieakkoord en het reeds bestaande beleid van de gemeente Hilversum.

Hoofdkeuzes in de Omgevingsvisie

De hoofdkeuzes uit de Denkrichting van de samenleving zijn overgenomen in de Omgevingsvisie.

  1. Hilversum zet in op het beste van twee werelden. Hilversum heeft een ‘dorps’ en een ‘stads’ gezicht.
  2. Hilversum groeit om actief te kunnen blijven. Niemand wil graag dat het drukker wordt in Hilversum. Tegelijk zijn een gezonde economie en een woningmarkt waarin er kansen zijn voor alle doelgroepen belangrijk om als stad en samenleving sterk te blijven.
  3. Hilversum ontwikkelt zich vooral in de bestaande stad en meervoudig ruimtegebruik wordt de norm. We komen niet aan de natuur om de stad. We willen dus vooral de ruimte in de stad slim gebruiken, in goed overleg met de mensen die er wonen.
  4. Versterken en ontwikkelen doen we passend bij de kwaliteiten van de wijken. We gaan daarvoor met inwoners, ondernemers en organisaties gebiedsagenda’s maken.
  5. We brengen de basis op orde: een goede water-, bodem-, geluid- en luchtkwaliteit.

De inspraakfase

De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 1 februari 2023 besloten dat de ontwerp Omgevingsvisie, na het doorvoeren van een aantal tekstuele wijzigingen, voor inspraak wordt vrijgegeven. De ontwerp Omgevingsvisie lag sinds 6 maart 2023 ter inzage via deze website. Via deze website kon gedurende een periode van 6 weken zienswijzen worden ingediend. Dit was de laatste stap van het uitgebreide participatietraject waarin ruim 5.000 Hilversummers hun inbreng hebben gegeven.

Vaststelling Omgevingsvisie

Na de inspraakperiode beslist de gemeenteraad over de definitieve Omgevingsvisie en kan deze vastgesteld worden. Naar verwachting is dit na de zomer 2023.

 

Hier vindt u alle achtergrondinformatie zoals het plan van aanpak, de omgevingsfoto en een beeldverslag van de eerste participatieronde.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.