Opknappen Oude Haven

De Oude Haven is een prachtige plek in Hilversum, met veel groen en water. En dat kan nog mooier. Met betere waterkwaliteit, meer biodiversiteit en meer ruimte voor bewegen, sporten en spelen. Dat doen we natuurlijk samen met omwonenden, ondernemers en Hilversummers die gebruik (willen) maken van de Oude Haven.

Zo gaan we de waterkwaliteit verbeteren door natuurvriendelijke oevers aan te leggen en zorgen dat er minder bladeren in het water vallen. Daarnaast wordt de verlichting vleermuisvriendelijk gemaakt. En we nemen maatregelen om erosie op de hellingen te voorkomen, de bodem te beschermen en de biodiversiteit te vergroten.

Voor dit project is nog geen planning bekend.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen