Submenu

Hoe kan ik natuurinclusief (ver)bouwen en verduurzamen?

Natuurinclusief (ver)bouwen en verduurzamen kan op verschillende manieren. Voer bouwwerkzaamheden uit op een dier- en natuurvriendelijke manier. Of zorg voor voorzieningen, zoals nestkasten of een groen dak. En vergeet ook uw tuin niet!

Voorzieningen maken en groen aanleggen

Een manier om natuurinclusief te (ver)bouwen en verduurzamen is om voorzieningen te maken voor dieren. Bijvoorbeeld:

  • Bouw speciale verblijfplaatsen in: nestkasten voor gierzwaluwen of huismussen, of een verblijf voor vleermuizen.
  • Houd bepaalde ruimtes, zoals dakgoten of spouwen, toegankelijk voor deze dieren.
  • Houd uw tuin zo donker mogelijk. Vele dieren die 's nachts leven, hebben last van verlichting.
  • Toch licht in uw tuin? Gebruik dan amberkleurig licht dat omlaag gericht is en bijvoorbeeld ’s nachts uit is of op een bewegingssensor werkt.
  • Zorg voor groen in de buurt van de verblijfplaatsen: een groene tuin, groen dak of groene gevel. Naast een veilig plekje om te verblijven en voort te planten, hebben dieren namelijk ook voedsel en vocht nodig. Struiken, bomen, planten en bloemen: daar halen dieren water, voedsel en kunnen zij schuilplekken vinden (in bomen, hagen of struiken). Meer over wat dieren allemaal nodig hebben, leest u op de pagina Omgeving.

Staat uw woning of gebouw in een groen landschap? Dan helpt u dieren het beste door voorzieningen in uw gebouw te plaatsen. Staat uw woning of gebouw juist in een minder groene wijk? Dan helpt u dieren het beste door voor meer groen rondom uw gebouw te zorgen.

Meer weten

Heeft u al een (ver)bouwplan en wilt u uw plan natuurvriendelijker maken? Doe dan de Checklist Groen Bouwen voor ideeën en adviezen via www.checklistgroenbouwen.nl.

Wilt u ook uw steentje bijdragen en aan de slag met uw woning of tuin? Kijk dan op www.bouwnatuurinclusief.nl/particulier voor een overzicht met tips en handige sites.

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft een brochure gemaakt over natuurvriendelijk verduurzamen. U kunt deze downloaden via hun website.

 

 

 

Werken op een dier- en natuurvriendelijke manier

U kunt uw geplande werkzaamheden op een dier- en natuurvriendelijke manier uitvoeren. Kijk van tevoren goed of u kunt zien dat er dieren aanwezig zijn op de plek waar u gaat (ver)bouwen of verduurzamen. Ziet u bijvoorbeeld resten van nesten, veren of keutels? Dan kan het zijn dat er dieren aanwezig zijn. Houd dan rekening met hen tijdens uw werkzaamheden. Dat kan door bijvoorbeeld zo veel mogelijk buiten de kwetsbare perioden van de dieren te (ver)bouwen. De kwetsbare perioden zijn de broed- en kraamtijd, of de periode wanneer zij rusten in de winter.

Werkt u met een aannemer en wilt u graag natuurinclusief (ver)bouwen of verduurzamen? De gemeente heeft voor u een checklist gemaakt. In deze checklist staan vragen die u uw aannemer kunt stellen om te kijken of uw aannemer natuurinclusief bouwt.

Bekijk de checklist (PDF, 223 kB)

 

 

 

 

Natuurvriendelijk isoleren

Wij roepen isolatiebedrijven en aannemers op om de werkwijze Natuurvriendelijk Isoleren van de provincie Utrecht te gebruiken bij isolatiewerkzaamheden. Zo zorgen we er samen voor dat Hilversum een gezonde leefomgeving blijft voor mens en dier. In de werkwijze staat aangegeven welke onderdelen voor u belangrijk zijn bij werkzaamheden in de gemeente Hilversum. 

Download de werkwijze Natuurvriendelijk Isoleren (pdf, 999KB)

Meerdere keren per jaar biedt Natuurvriendelijk Isoleren een gratis training aan voor isolatiebedrijven over het voorbereiden van woningen door ze natuurvrij te maken. Deze training sluit aan bij de werkwijze Natuurvriendelijk Isoleren. U kunt zich aanmelden via www.natuurvriendelijkisoleren.nl Op deze website worden ook toekomstige trainingsdata bekendgemaakt. Door mee te doen met de training bent u voorbereid op mogelijke toekomstige certificering.

 

 

 

Beschermde diersoorten

In en om uw woning of gebouw kunnen ook beschermde diersoorten leven, zoals vleermuizen, mussen en gierzwaluwen. Ook hun nesten of verblijfplaatsen zijn beschermd. Werkzaamheden waarbij deze dieren of hun verblijfplaatsen worden verstoord of gedood zijn verboden. Als u zomaar gaat (ver)bouwen of verduurzamen, verdwijnen hun (mogelijke) verblijfplaatsen en kunnen de dieren gedood worden. Lees meer over hoe u met deze dieren en hun verblijfplaatsen om moet gaan op de pagina Landelijk.

 

 

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen