Submenu

23 November 2023 - Eerste bijeenkomst Gebiedsagenda Bedrijventerreinen Hilversum Zuidwest

Op 23 november jl. vond de eerste bijeenkomst voor de Gebiedsagenda Bedrijventerreinen Hilversum Zuidwest plaats bij de Tomin Groep.

Samen met 70 aanwezige ondernemers, organisaties, vastgoedeigenaren en bewoners hebben we veel opgaven, wensen en behoeften opgehaald voor de verbetering van het Havenkwartier, Zeverijnstraat en Kerkelanden. Met deze inbreng gaan wij, gemeente Hilversum, Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest en Arcadis, aan de slag om een concept ruimtelijke visie en oplossingen te realiseren.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de uitkomsten van de bijeenkomst. In de bijlage vindt u het volledige verslag. Hieronder een samenvatting.

Korte samenvatting

 • Er is veel samenhang tussen de opgaven. Bijvoorbeeld: als we verschillende functies kunnen combineren of stapelen, komt er ruimte vrij voor andere functies of opgaven.
   
 • Uit de diverse tafels wordt duidelijk dat de parkeerproblemen meervoudig zijn. Er werd gesproken over hoge parkeerdruk voor lang-parkeren door vrachtwagens, sloopauto’s, campers en mogelijk ook door automotive bedrijven (de voorraad). Gedurende de dag is er een hoge parkeerdruk door medewerkers. Kortdurend is er een grote parkeerbehoefte voor klanten en bezoekers (ook van de sporthal). Het is goed mogelijk dat deze verschillende doelen leiden tot de noodzaak voor een mix aan oplossingen.
   
 • Verlagen van de risico’s op extreme weersomstandigheden, zoals wateroverlast en storm, maar ook hitte, speelt een rol op de bedrijventerreinen. Hier worden kansen gezien in relatie tot bijvoorbeeld het slim vergroenen.
   
 • Verhogen van de auto- voetgangers- en fietsverkeersveiligheid is een urgente opgave. Ook in relatie tot bijvoorbeeld het laden en lossen door vrachtwagens. Aangegeven is dat hier onvoldoende aangewezen locaties voor zijn. Daarnaast werd ook de bereikbaarheid van het bedrijventerrein (toegangswegen, entrees en openbaar vervoer) aan verschillende tafels als opgave genoemd.
   
 • Voor de gebiedsagenda ligt in eerste instantie vanzelfsprekend de focus op de opgaven en oplossingen binnen de grenzen van de bedrijventerreinen. Veel opgaven kunnen ook ingevuld worden binnen dit gebied. Voor sommige oplossingen is het nodig om over de grenzen heen te kijken. Hiervoor is ook afstemming met andere partijen en programma’s noodzakelijk.
   
 • Niet alle projecten kunnen direct worden uitgevoerd. Er zal een fasering van projecten ontstaan. Deels op basis van vervangingstermijn (bijvoorbeeld: aanpassingen als een gebouw, weg of terrein bij renovatie), budgetten (bijvoorbeeld: nog aan te vragen) of andere wensen (bijvoorbeeld: niet alle wegen tegelijkertijd verbouwen in verband met overlast).

Uiteraard is het ook mogelijk om het volledige verslag te lezen. Deze vindt u hier.

Tweede bijeenkomst

Op 21 maart 2024 vindt de tweede bijeenkomst plaats. Tijdens de tweede bijeenkomst gaan gemeente Hilversum, de Ondernemersvereniging Zuidwest en Arcadis samen in gesprek met de ondernemers en bewoners van de bedrijventerreinen.

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen