Gebiedsagenda Zuidwest

Gebiedsagenda Zuidwest

De bedrijventerreinen in Hilversum zijn van vitaal belang voor de stedelijke economie. Samen zijn de bedrijventerreinen Kerkelanden, Havenkwartier en Zeverijnstraat goed voor 3.800 banen, ongeveer 10% van de Hilversumse werkgelegenheid. Maar er zijn ook flinke opgaven in het gebied, zoals verduurzaming, verbetering van de openbare ruimte, verkeer(sveiligheid) en economisch slimmer ruimtegebruik. Om de economische ontwikkeling op de terreinen te versterken en deze toekomstbestendig te maken, werken we samen met de Ondernemersvereniging Hilversum Zuidwest (OVHZW) aan de Gebiedsagenda bedrijventerreinen Zuidwest.

Voorafgaand aan de Gebiedsagenda is een gebiedsfoto gemaakt. Dit is een analyse van de huidige ruimtelijke en economische situatie in het gebied, waarin ook uitdagingen en kansen beschreven worden. De gebiedsfoto vindt u hier.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen