Samen met de stad

Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het Stationsgebied is een groot, langlopend en ingewikkeld project met impact voor de omgeving in het hart van de stad. De gemeente werkt hierin nauw samen met partners als NS, ProRail, Provincie Noord Holland en met Hilversummers zelf.

Er gaat bij de uitvoering van de diverse deelprojecten veel aandacht uit naar bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie. Met diverse stakeholders (partners, belangenorganisaties, bewoners, gebruikers en ondernemers) is en wordt regelmatig gesproken over de ontwikkelingen en de wensen en eisen van een ieder bij de ontwikkeling van het stationsgebied.

Hilversummers zijn intensief betrokken bij de planvorming.  Partners, belangenorganisaties, gebruikers van het gebied, inwoners en ondernemers leverden met hun kennis, kunde en ideeën een waardevolle bijdrage. Zoals bij het stedenbouwkundig plan ‘De 7 Straatjes’ (2019) en het beeldkwaliteitsplan (2020). Najaar 2021 besloot de gemeenteraad uiteindelijk in grote meerderheid positief over de Uitvoeringsnota Stationsgebied Hilversum en werd gestart met de uitvoering van de plannen. Ook nu en in de toekomst blijven we professionele stakeholders en Hilversummers betrekken bij de ontwikkeling van het Stationsgebied.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen