Over Stationshart

In Hilversum vindt de komende tien jaar aan beide zijden van het spoor een enorme transformatie plaats. Het gebied rond het station wordt vernieuwd en ontwikkelt zich van doorgangsgebied tot levendig, groen en veilig centrumgebied voor iedereen: Stationshart Hilversum. Als je in 2030 uit het station komt, aan welke kant dan ook, voel je direct: ‘ik sta in Hilversum Mediastad ’en stap je meteen het centrum in.

De vernieuwing en herinrichting van het gebied rond het station is een nauwe samenwerking tussen  gemeente Hilversum en partijen als NS, ProRail en Provincie Noord Holland. Het levert een bijdrage aan het aantrekkelijke en goed bereikbare centrum waar Hilversum aan werkt en zorgt ervoor dat Hilversum de komende jaren 'het belangrijkste ov-knooppunt van de regio' blijft.

Het Stationshart zal de wijken Oost en Centrum beter verbinden met het stationsgebied en elkaar, de stad met de buitenwereld en zal leven brengen in het omringende gebied. Een plek waar iedereen zich veilig en welkom voelt, waar het prettig reizen, wonen, werken en verblijven is.

Groen en water

Het Stationshart krijgt een uitstraling die past bij Hilversum Mediastad. In het gebied wordt de Hilversumse identiteit van groen, media en architectuur duidelijk zichtbaar. Straten, lanen, pleinen en brinkjes vormen de kern van het gebied. Er komt meer groen en water. Dit draagt bij aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering, en het maakt het fijner om hier te verblijven en doorheen te reizen.

Krachtig OV-knooppunt

Het OV-knooppunt rond het station wordt versterkt. Het station heeft niet alleen goede treinverbindingen. Het is ook het eindpunt van de nieuwe, snelle busverbinding HOV in ’t Gooi (Huizen-Hilversum). Verder krijgt het station aan twee kanten een volwaardige entree en krijgt de tunnel onder het station een grote opknapbeurt. Er komt aan beide kanten van het spoor een grote ondergrondse fietsenstalling. Aan de centrumzijde komt een nieuw busstation: het eerste regionale busstation met volledig elektrisch busvervoer.

Nieuwe ondergrondse fietsenstalling

Aantrekkelijke routes geven voetgangers en fietsers volop de ruimte. In 2025 start de aanleg van de nieuwe fietsenstalling onder het Stationsplein. Hier kunnen naar verwachting vanaf 2028 ruim 5.000 fietsen gestald worden. En aan de kant van het Oosterspoorplein komen er in de toekomst nog eens ten minste 2.500 fietsparkeerplekken bij.

Nieuw busstation

Het Stationshart zal vooral mensen trekken die veel van het openbaar vervoer gebruik maken. Het busstation wordt vernieuwd en duurzamer: met elektrische bussen, meer groen en een aantrekkelijkere plek waar je op je bus kan wachten. Het wordt het eerste regionale busstation in Nederland met volledig elektrisch vervoer. De overkapping van het busstation wordt een echte blikvanger. Het nieuwe busstation is naar verwachting in 2027 gereed.

Woningen en bedrijvigheid

Op verschillende plekken aan beide kanten van het station komt er in de toekomst ruimte voor 600 tot 1.000 extra woningen. Aan de centrumzijde komen maximaal 450 woningen. Daarvan wordt 33% sociale huur, 50% middelduur en 17% dure woningen.

Ook is er straks plek voor tenminste 12.000 m2  niet-woonfuncties zoals kantoren, creatieve bedrijven en – in beperkte mate – winkels en horeca. De ambitie is om in de traditie van Dudok minstens één beeldbepalend gebouw te realiseren dat in de toekomst in aanmerking kan komen voor het predikaat monument. En de gemeente daagt de markt uit om energieneutrale, of liever nog energie-opwekkende gebouwen te bouwen.

Hinder beperken

We realiseren ons dat we midden in de stad aan het bouwen zijn. Slopen, storten, schuren, bouwen en bestraten; inwoners, reizigers, bedrijven en vooral omwonenden hebben hier last van. Is het niet de herrie, dan wel een omleiding of de verplaatsing van een fietsenstalling. Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het gebied rondom het station is een groot, langlopend en ingewikkeld project. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook helpen we mensen zo goed mogelijk hun weg te vinden in het gebied.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen