Agenda Fiets

Fietsen is een gezonde en actieve manier om je binnen Hilversum te verplaatsen. Door het faciliteren en aanmoedigen van fietsen willen we Hilversum bereikbaarder, veiliger en leefbaarder maken.

Eind 2023 is de Agenda Fiets, die volgt op het Uitvoeringsprogramma Mobioliteit2040, vastgesteld door de gemeenteraad. In de agenda staan de huidige en toekomstige inspanningen om fietsen te bevorderen, met onderwerpen als fietsroutes, veiligheid, fietsparkeren, deelfietsen en gedragsverandering. In de agenda wordt ook invulling gegeven aan drie moties en een toezegging.

Alle documenten zijn te bekijken in de raadsvergaderagenda onder punt 17.

Documenten raadsvergadering

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen