Subsidie Programma Aardgasvrije Wijken

Als u in het projectgebied woont en uw woning verduurzaamt, kunt u de PAW-subsidie aanvragen. U kunt deze subsidie ook aanvragen als u met uw eigen aannemer uw woning verduurzaamt.

U kunt de subsidie aanvragen tot en met 14 juli 2024. Deze subsidie komt boven op de landelijke subsidies, zoals de ISDE-subsidie van het Rijk. Op de Maatregelenlijst subsidieregeling PAW Noordelijke Meent Hilversum 2023-2024 ziet u voor welke verduurzamingsmaatregelen u subsidie kunt aanvragen.

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Het subsidiebedrag dat u kunt aanvragen hangt af van:

  • Het woningtype: per woningtype is bepaald met welk gemiddeld subsidiebedrag de investering rendabel te maken is.
  • Het aantal maatregelen dat wordt genomen:
    • Alleen isoleren en ventileren;
    • Isoleren, ventileren en aardgasvrij;
    • Bij een goed geïsoleerde woning: alleen de warmteoplossing (de manier waarop u uw huis en tapwater verwarmt).

In de tabel hieronder ziet u alle maximaal aan te vragen subsidiebedragen.

Zijn de kosten voor uw maatregelen gelijk aan of hoger dan het bedrag in de tabel? Dan vraagt u het bedrag in de tabel aan als subsidiebedrag.
Zijn de kosten voor uw maatregelen lager dan het bedrag in de tabel? Dan vraagt u het bedrag aan kosten aan als subsidiebedrag.

 

Woningtype 1 (Bloemen- en Kruidenmeent)

Woningtype 2 (Riet-, Mossen-, Varen- en Kroosmeent)

Woningtype 5 (Zegge-, Lissen-, Biezen- en Pluimenmeent)

Maximaal bedrag voor aardgasvrij-klaar (isolatie en/of ventilatie)

€4.125

€1.647

€4.126

Maximaal bedrag voor alleen warmtepomp en/of ander alternatief voor aardgas

€9.626

€3.843

€9.628

Maximaal bedrag voor totaalaanpak aardgasvrij (isolatie, ventilatie en alternatief voor aardgas)

€13.751

€5.490

€13.754

 

Hoe vraagt u deze subsidie aan?

U doet de aanvraag bij voorkeur digitaal, door op de knop hieronder te klikken. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Subsidie aanvragen (DigiD)

Meer informatie die u mogelijk nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, vindt u in de 'Subsidieregeling PAW Noordelijke Meent Hilversum 2023-2024'.

Contact

Heeft u vragen over het aanvragen van de subsidie? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Bijlagen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen