Veel gestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over het project Meent Aardgasvrij én over het Programma Aardgasvrije Wijken. Wordt uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een mail met uw vraag naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

U bent van harte welkom bij themabijeenkomsten en andere informatieavonden die vanuit het project worden georganiseerd.

De gemeente Hilversum biedt ook ondersteuning aan al haar inwoners. Bijvoorbeeld advies van een energiecoach of duurzaamheidsadviseur, en subsidies en leningen. Zo kunt u sinds 1 augustus subsidie aanvragen voor het isoleren van uw woning vanuit het Hilversums Isolatie Programma (HIP)

Kijk voor alle mogelijkheden voor informatie, advies, subsidies en leningen op hilversum.nl/energieloket.

In het projectgebied willen we uiteindelijk een bronnet gaan aanbieden. Een bronnet is financieel aantrekkelijker dan uw huis verwarmen met aardgas. Hoe meer mensen met een bronnet meedoen, hoe lager de kosten per woningeigenaar straks zijn. Maar niemand mag of kan een particuliere woningeigenaar dwingen. Het blijft uw eigen keuze.

U kunt uw woning ook zelf aardgasvrij maken met een warmtepomp. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina 'Voor huiseigenaren'.

U kunt zelf kiezen met welke aannemer u wilt werken.

Bent u woningeigenaar?

Als eigenaar van een huis kunt u met hulp van het project Meent Aardgasvrij uw huis verduurzamen en aardgasvrij maken. Dit geldt alleen voor het noordelijk deel van de Meent: de Kruiden-, Bloemen-, Riet-, Mossen-, Varen-, Kroos-, Zegge-, Lissen-, Biezen- en Pluimenmeent.

Momenteel doen we onderzoek naar de mogelijkheden van een bronnet bij woningen van particuliere woningeigenaren. 

U kunt uw woning nu isoleren en ventileren, en later overstappen van aardgas naar dit bronnet. Wilt u niet wachten op de ervaringen met het bronnet en uw huis nu al aardgasvrij maken? Dan kunt u uw woning aardgasvrij maken met een warmtepomp. Lees meer op de pagina 'Voor huiseigenaren'.

Bent u huurder?

Woningcorporaties De Alliantie en G&O doen ook mee aan het project Meent Aardgasvrij. Lees meer op de pagina 'Voor huurders'.

Huurt u een woning van een particuliere verhuurder? Dan besluit uw verhuurder of hij/zij aan dit project meedoet. Ga eventueel met uw verhuurder in gesprek hierover.

Wilt u een enkele maatregel nemen, bijvoorbeeld alleen uw dak of vloer isoleren? Of woont u buiten het projectgebied? Dan kunt u terecht bij het Energieloket Gemeente Hilversum via hilversum.nl/energieloket.

 

We houden u op de hoogte van alle mogelijkheden om mee te denken. Dat doen we via deze website, de digitale nieuwsbrief ‘Meent Aardgasvrij’ en het wijkblad ‘Je Meent ‘t’.

Als u het leuk vindt om mee te denken en ons te adviseren, kunt u zich aanmelden voor de bewonersraad. Deze raad adviseert ons gevraagd en ongevraagd over het project Meent Aardgasvrij. Lees meer op de pagina 'Bewonersraad'.

Op de pagina Opbrengsten participatie kunt u de uitkomsten lezen van eerdere momenten waarop bewoners konden meedenken.

Heeft u ideeën over hoe u mee wilt denken? Laat het ons weten door ons een mail te sturen: meentaardgasvrij@hilversum.nl. Huurt u een woning en wilt u meedenken? Laat uw woningcorporatie dan weten dat u mee wil denken.

Het is altijd een goed idee om uw huis beter te isoleren. U gaat dan minder energie verbruiken en bereidt uw huis voor op een alternatief voor aardgas, zoals een bronnet. Voor advies kunt u terecht bij het Energieloket Gemeente Hilversum

Wat leuk dat u uw ervaring wilt delen!

U kunt uw ervaring delen via duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. Zo helpt u andere Hilversummers op weg bij het verduurzamen van hun huis.

Wilt u liever uw verhaal aan iemand vertellen? Stuur dan een mail naar meentaardgasvrij@hilversum.nl. Dan kijken we samen met u wat mogelijk is.

U kunt uw verhaal bijvoorbeeld delen tijdens een themabijeenkomst in uw wijk.
Of wij kunnen naar u toe komen voor een interview en schrijven uw verhaal voor u op. Dit kunnen wij dan delen op deze website, de digitale nieuwsbrief Meent Aardgasvrij, op sociale media en in het wijkblad Je Meent 't.

Jazeker. Een aardagsvrije woning is een comfortabele, zuinige én gezonde woning doordat u investeert in goede isolatie, goede ventilatie en niet meer afhankelijk bent van aardgas. Het project Meent Aardgasvrij loopt tot en met 2028. U kunt zelf bepalen wanneer het voor u handig is om uw woning aardgasvrij te maken. Lees meer op de pagina 'Voor huiseigenaren'.

Nee. Woningeigenaren doen vrijwillig mee. De aardgasleiding blijft de komende jaren nog in de wijk liggen. De netbeheerder Liander is ook verplicht om woningen aangesloten te houden als de eigenaar gas gebruikt. Wij horen graag waarom u niet mee wilt doen. Daar kunnen wij van leren. Laat het ons weten door een mail te sturen naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

De woningcorporaties betrekken hun huurders bij verbouwplannen. De woningcorporaties hebben instemming van de huurders nodig. Hiervoor gelden de gebruikelijk spelregels die ook gelden bij een grootschalige verbouwing. Lees meer op de pagina 'Voor huurders'.

Afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas. Daarbij zijn verschillende technieken onderzocht. om verschillende redenen zijn technieken afgevallen. Bijvoorbeeld omdat de techniek niet bewezen is in de parktijk, te duur is of niet geschikt is voor de woningen in de Meent. Drie technieken zijn wel direct geod in de Meent toe te passen. De warmtepomp met gedeelde bodemlus, de warmtepomp met een buitenunit en een bronnet. Woningeigenaren bepalen zelf of zij één van deze opties willen gebruiken in hun woning. Lees meer op de pagina 'Alternatieven voor aardgas'. 

We zijn nu in gesprek met De Warmte Maatschappij. Zij gaan het bronnet aanleggen voor het deelproject van woningcorporatie G&O. 

Dit verschilt sterk per situatie. We adviseren om hier goed advies voor in te winnen. Dat kan bij de adviseurs van Energieloket Gemeente Hilversum.

Woningcorporatie G&O gaat woningen aardgasvrij maken met een bronnet. De Alliantie wil dit ook gaan doen. 

Ondertussen onderzoeken we of het bronnet ook geschikt is voor particuliere woningeigenaren. De vraag is vooral hoe we dat organiseren. Bij de woningcorporaties is er één partij die de huurders vertegenwoordigd. Bij particuliere woningeigenaren is dat nog niet ingericht. Dat onderzoeken we nu dus vanuit het project.

Afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de alternatieven voor aardgas. Daarbij zijn verschillende technieken onderzocht. Om verschillende redenen zijn technieken afgevallen. Bijvoorbeeld omdat de techniek niet bewezen is in de praktijk, te duur is of niet geschikt is voor de huizen in de Meent.

Drie technieken zijn wel direct goed in de Meent toe te passen. De warmtepomp met gedeelde bodemlus, de warmtepomp met een buitenunit en een bronnet. Meer informatie over deze drie alternatieven voor aardgas vindt u op de pagina 'Alternatieven voor aardgas'

Belangrijk om te weten is dat de hoofdgasleiding voorlopig blijft liggen in de wijk. Als u besluit van het aardgas af te gaan, wordt wel de leiding van uw huis naar de hoofdgasleiding verwijderd. Dit moet voor de veiligheid. Dit kost u niets.

Dat hangt af van welk alternatief voor aardgas u kiest. Kiest u ervoor om uw huis straks met de rest van de buurt op een bronnet aan te sluiten? Dan neemt u uw warmte af bij de leverancier van het bronnet. 

Kiest u voor een warmtepomp? Dan wisselt u van aardgas naar elektriciteit. Dat wordt door verschillende energiemaatschappijen aangeboden. U kunt zelf kiezen van welke leverancier u elektriciteit wilt kopen. 

Dit hangt af van uw wensen. Wilt u graag aardgasvrij wonen? Dan raden wij af om uw cv-ketel te vervangen door een nieuwe. U kunt dan wachten op het bronnet of overstappen op een warmtepomp. Hier kunt u subsidie uit het project Meent Aardgasvrij voor ontvangen. Meer informatie leest u op de pagina 'Alternatieven voor aardgas'. 

Als u niet van het aardgas af wilt, kunt u uw cv-ketel vervangen door een nieuwe. Let hierbij wel op de kosten: mogelijk is het toch verstandiger om uw cv-ketel te vervangen door een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is het vanaf 2026 verplicht om, als u uw cv-ketel vervangt, een (hybride) cv-ketel te kopen of over te stappen op een ander duurzaam alternatief. Kijk voor de subsidiemogelijkheden op hilversum.nl/energieloket

Let op: voor subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken is een hybride warmtepomp niet voldoende. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen via meentaardgasvrij@hilversum.nl

In de Meent moet het elektriciteitsnet op korte termijn worden uitgebreid. Als de planningen op tijd bekend worden gemaakt, bijvoorbeeld de overstap naar een bronnet voor (een deel van) de wijk, kan Liander hierop inspelen.

De warmtepompen geven geluid, maar de mate van geluid is aan regels gebonden. Sinds 1 januari 2021 mag dit 's nachts maximaal 40 dB zijn en overdag maximaal 45 dB. Ook kan er een kast om de warmtepomp worden geplaatst, waardoor er minder geluidsoverlast is.

Ja, ook met een koude buitentemperatuur krijgt de warmtepomp het binnen warm. Maar alleen een goed geïsoleerde woning kan met een warmtepomp verwarmd worden. In een goed geïsoleerde woning blijft warmte in de winter ook beter binnen en worden vloeren en muren minder koud. Ook treedt er minder tocht op en is een woning na isolatie vaak minder vochtig.

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen als u een warmtepomp wilt plaatsen. Meer informatie vindt u op de pagina over Vergunningen.

Meer vragen en antwoorden over de warmtepomp vindt u op deze pagina.

Het geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken mogen we gebruiken tot en met 2028. In die tijd moeten de woningen in het projectgebied aardgasvrij zijn gemaakt. Als u tegen problemen aanloopt met de nieuwe manier van verwarmen van uw huis, zullen we samen naar een oplossing zoeken.

Voor de Meent is onderzoek gedaan naar beschikbare warmtebronnen in de buurt. Er bleken geen of te kleine warmtebronnen in de buurt te liggen om de hele Meent mee te verwarmen op een warmtenet. Ook niet in Bussum.  

Een bodemlus mag geen risico vormen voor de watervoorziening en het milieu. Als blijkt dat de bodemlus tot milieuproblemen kan leiden, zullen we dit eerst goed onderzoeken. Als het risico heel groot is, kan dit betekenen dat we de bodemlus niet gaan gebruiken.

Het Rijk geeft op dit moment weinig ruimte voor experimenten met waterstof in wijken. Het Programma Aardgasvrije Wijken is niet voor dit soort experimenten gemaakt. De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de warmtepomp. Alleen hiervoor mogen we het geld gebruiken. 

Waterstof speelt in de periode tot 2030 geen grote rol in de verduurzaming van woningen. Waterstof wordt waarschijnlijk vooral gebruikt op plekken waar andere mogelijkheden ingewikkeld, duur of niet beschikbaar zijn. Zoals de industrie, mobiliteit en oude binnensteden met moeilijk te isoleren gebouwen. De komende tien jaar wordt er meer duidelijk over het gebruik van waterstof bij woningen. Meer informatie over verschillende technieken vindt u op de website van Expertise Centrum Warmte.

Er zit een verschil in subsidiebedrag per woningtype:

  • Voor woningtype 2 (Kroos-, Riet-, Varen-, Mossenmeent) is het maximale bedrag voor aardgasvrij €5.490.
  • Voor woningtype 5 (Pluimen-, Zegge-, Biezen- en Lissenmeent) is het maximale bedrag voor aardgasvrij €13.754.
  • Het verschil is dus €8.264

Hoe is de huidige subsidieregeling gemaakt?

We maken een business case voor het aardgasvrij maken van de woningen. Dat betekent dat we onderzoeken wat die investering kost, en wat het oplevert (bijvoorbeeld lagere energiekosten). Zo komen we tot een onrendabele top. Dat is het deel van de investering dat je niet in 20 jaar terugverdient.

En zo berekenen we dus het bedrag dat je aan subsidie moet ontvangen, om in 20 jaar de investering terug te verdienen. Natuurlijk horen hier aannames bij en hebben we gemiddelde kosten en opbrengsten per woningtype gebruikt. We hebben hiervoor naar 100 woningen gekeken.

Waar komt het verschil tussen de bedragen vandaan?

Dit komt door hogere investeringskosten en lagere besparingen bij woningtype 5. U kunt alle getallen downloaden op de website van het Rijk. Hieronder leggen we dit uit.

Hogere investeringskosten

Er is berekend dat de investeringskosten van woningtype 5 gemiddeld €57.605 zijn. En die van woningtype 2 zijn gemiddeld €52.325. Dat betekent dat er gemiddeld €5.280 verschil is in investeringskosten tussen woningtype 5 en woningtype 2.

Dat komt vooral door hogere kosten voor isolatie en ventilatie. Daarvoor krijgen zij wel een hogere vergoeding van het Rijk. Maar toch is de overstap naar aardgasvrij in bijvoorbeeld de Zeggemeente gemiddeld €4.040 duurder.

Lagere besparingen

Daarnaast zijn de besparingen lager bij bijvoorbeeld de Pluimenmeent (woningtype 5). Zij besparen gemiddeld €345 per jaar minder dan bijvoorbeeld de Kroosmeent (woningtype 2). Dat komt vooral doordat de bewoners in de Pluimenmeent minder gas verbruiken, en er dus minder bespaard kan worden.

Als je kijkt naar 20 jaar, bespaart woningtype 5 dus 20 x €345 = €6.900 minder. Nu is €345 vandaag niet hetzelfde waard als over 20 jaar. Daarom rekenen we met 3% rente. Dan kom je uit op een verschil in besparing van €5.100.
Woningtype 5 bespaart dus gemiddeld €5.100 minder dan woningtype 2.

Conclusie

Als je de hogere investeringskosten van €4.040 optelt bij de lagere besparing van €5.100, dan is er een verschil van €9.140.

Dat komt niet precies overeen met het verschil tussen de subsidiebedragen van €8.264. Dat komt doordat we in deze uitleg met een gemiddelde besparing hebben gerekend.

Wat wel duidelijk wordt, is dat de Pluimenmeent (woningtype 5) volgens de berekening een hogere subsidie nodig heeft om hetzelfde te bereiken als woningtype 2: een aardgasvrije woning die zichzelf in 20 jaar terugverdient.

De kosten van het aardgasvrij maken van een woning verschilt per situatie. Hoe is het huis gebouwd, wat heeft u of hebben vorige bewoners al gedaan aan de woning en wat zijn uw specifieke wensen voor bijvoorbeeld wooncomfort?

De woningen in de Meent zijn bij de bouw matig geïsoleerd en matig geventileerd. Voor een goed inzicht in de maatregelen die nodig zijn en de kosten, kunt u het beste professioneel advies vragen. Kijk voor mogelijkheden voor advies op www.hilversum.nl/energieloket of neem contact op via meentaardgasvrij@hilversum.nl 

Huurders investeren niet zelf. Dat doet de woningcorporatie. De woningcorporatie maakt afspraken met de huurders of en op welke manier dit aan hen wordt doorberekend. 

Als u in het projectgebied woont en uw woning verduurzaamt, kunt u de subsidie Programma Aardgasvrije Wijken aanvragen. Het overgrote deel van het totale subsidiebedrag is wel bestemd voor het aardgasvrij maken van huizen. 

Woont u niet in het projectgebied? Dan kunt u gebruikmaken van subsidie voor isoleren uit het Hilversums Isolatie Programma. Lees meer op www.hilversum.nl/hip.

Daarnaast kunnen alle Hilversummers gebruikmaken van de Duurzaam Wonen Lening van gemeente Hilversum, en van landelijke regelingen. Kijk voor een volledig overzicht bij het Energieloket Gemeente Hilversum.

Als u in het projectgebied woont en uw woning verduurzaamt, kunt u de PAW-subsidie aanvragen. U heeft in ieder geval nodig:

  • Bewijs dat de woning van u is (eigendomsakte woning)
  • Een jaaroverzicht van het gasverbruik van de woning
  • Bewijs dat u opdracht heeft gegeven voor de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen (ondertekende opdrachtbevestiging)

Lees meer op de pagina 'Subsidie Programma Aardgasvrije Wijken'.

De hoogte van de subsidie hangt af van uw woningtype en het aantal maatregelen dat u neemt. Deze subsidie komt bovenop andere subsidies, zoals de ISDE-subsidie van het Rijk. 

Meer over de hoogte van de subsidie kunt u lezen op de pagina 'Subsidie Programma Aardgasvrije Wijken'.

Ja, dan kunt u ook subsidie krijgen. Het overgrote deel van het totale subsidiebedrag voor het projectgebied is wel bestemd voor het aardgasvrij maken van huizen. Lees meer op de pagina 'Subsidie Programma Aardgasvrije Wijken'.

Nee, het geld uit het PAW is niet beschikbaar voor al uitgevoerde maatregelen. Deze beperking komt van het Rijk en is een voorwaarde om van het geld gebruik te kunnen maken. 

De woningcorporaties vinden het belangrijk dat de woonlasten betaalbaar blijven. Huurwoningen verduurzamen kost geld. Dit zorgt vaak voor een besparing op de energierekening voor de huurder. Als de corporatie besluit om woningen te verduurzamen, kunnen daarom de huur of de servicekosten omhoog gaan. Hierover staat nog niets vast. Uw woningcorporatie houdt u hiervan op de hoogte.

Voor mensen met een koopwoning en een laag inkomen heeft de gemeente Hilversum een subsidie. Deze subsidie is bedoeld voor het nemen van één isolerende maatregel tot €5.000. Bijvoorbeeld het isoleren van uw dak, (spouw)muur, vloer of bodem, of het plaatsen van isolerend glas. Het onderdeel dat u wilt isoleren heeft nu geen isolatie. Deze subsidie is voor inwoners van Hilversum:

  • Die in Hilversum in een koopwoning wonen
  • Met een woning gebouwd voor 2010
  • Die in 2022 recht had op de energietoeslag van €1.300

Lees meer op www.hilversum.nl/koopwoninglaaginkomen.

U kunt ook hulp krijgen van een EnergieKlusser. De EnergieKlusser helpt u om te kijken welke maatregel(en) u het beste kunt nemen. Hij geeft tips en gratis energiebesparende producten. Kijk op www.hilversum.nl/energieklusser.

Bewoners met alleen AOW krijgen geen extra vergoeding. Bent u woningeigenaar? Als u uw woning verduurzaamt, kunt u subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) aanvragen. Deze bijdrage is beschikbaar voor alle woningeigenaren in het projectgebied. Daarnaast kunt u gebruikmaken van andere lokale en landelijke regelingen. Kijk voor een overzicht op Energieloket Gemeente Hilversum. Vanuit het Sociaal Plein zijn er ook inkomensregelingen voor mensen met een kleine beurs.

Bent u huurder? Dan hoort u van uw woningcorporatie hoe uw maandlasten eruit komen te zien.

Woont u buiten het projectgebied? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de subsidie voor mensen met een koopwoning en een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.hilversum.nl/koopwoninglaaginkomen

Voor één isolatiemaatregel kunt u het beste advies vragen aan Energieloket Gemeente Hilversum.

We willen zo min mogelijk vervangen als dat niet nodig is. voor specifiek advies voor uw woning kunt u het beste contact opnemen met een adviseur van Energieloket Gemeente Hilversum

Woont u in een huurwoning? Dan laat de woningcorporatie u weten wat er gebeurt met uw radiatoren. 

Ja, u kunt uw woning samen met uw buren isoleren, aardgasvrij maken of de dakpannen laten vervangen. U kunt hiervoor zelf een aannemer kiezen. Wilt u samen met uw buren uw woning aardgasvrij  maken en woont u in het projectgebied? Dan horen wij het graag via een mailtje naar meentaardgasvrij@hilversum.nl. We ondersteunen u hier graag bij.

De lokale energiecoöperaties bieden ook collectieve inkoopacties aan. 

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat de warmte in de winter beter binnen blijft. Vloeren en muren worden minder koud. Er is minder tocht en de woning is na isolatie vaak minder vochtig. Tegelijkertijd houdt isolatie in de zomer de warmte beter buiten. Dit zorgt ervoor dat de woning in de zomer koeler blijft. Met isoleren bereid u uw huis voor op aardgasvrij wonen. 

Met verwarming door de warmtepomp of met een bronnet wordt uw woning gelijkmatiger verwarmd. De warmtepomp kan ook als airco werken en uw huis koelen. Het wooncomfort in uw woning zal dus toenemen.  

Dit hangt mede af van technische keuzes. Veel woningen van de woningcorporaties zijn al geïsoleerd. Op het moment dat uw woning wordt aangepakt, wordt er gekeken of extra maatregelen nodig zijn. De woningcorporatie zal hierover contact met u opnemen.

Dit wordt beoordeeld op het moment dat uw woning aangepakt gaat worden of als u advies vraagt over uw mogelijkheden. De woningcorporatie gaat met u in gesprek over de manier waarop dit gebeurt en op welke manier de woningcorporatie u hierin kan ondersteunen. 

Dit wordt beoordeeld op het moment dat uw (huur)woning aangepakt gaat worden of wanneer u advies vraagt over uw mogelijkheden. Ga voor advies naar het Energieloket Gemeente Hilversum.

Dit hangt af van welk alternatief voor aardgas u kiest. Op de pagina 'Alternatieven voor aardgas' kunt u hier meer over lezen en afbeeldingen bekijken. Daarnaast vraagt iedere situatie om maatwerk, zeker als het om dit soort zaken gaat. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen voor de ruimte in en om de woning. 

Een buitenunit kan op meerdere plekken worden geplaatst. Dit wordt per situatie bekeken en beoordeeld. In overleg met uw installateur bepaalt u waar deze het beste geplaatst kan worden.

Dit hangt af van het alternatief voor aardgas waarvoor u kiest en of uw huis al goed genoeg geïsoleerd en geventileerd is. Dit zal per huis verschillen.

Wij vinden de groenstructuur in de wijk ook belangrijk. Op dit moment zullen we daarom geen bomen weghalen. Als uw eigen woning door bomen niet geschikt is voor zonnepanelen, kunt u wel meedoen met een collectief zonnedak, bijvoorbeeld bij lokale energiecoöperatie HilverZon.

Als uw woning aardgasvrij wordt gemaakt, kunt u niet meer koken op gas. In plaats daarvan kunt u koken op inductie. Koken op inductie is anders dan op een keramische kookplaat of elektrische kookplaat. Koken op inductie is heel direct aan te sturen, zoals bij gas. Het heeft ook nog andere voordelen: het is veilig, efficiënt en goedkoper dan koken op gas. Het nadeel is wel dat u uw pannen mogelijk moet vervangen. Niet alle pannen zijn geschikt voor koken op inductie.

Dat is op het moment dat u voor uw verwarming wisselt naar een alternatief voor aardgas. Maar dit kunt u ook al eerder doen als u dat wilt.

U wordt niet gedwongen om van het aardgas af te gaan. U kunt dus op aardgas blijven koken. Ook als u uw woning isoleert en een warmtepomp installeert voor warmte. U blijft dan wel de aansluitkosten voor uw gasvoorziening betalen. Dit kan naar verhouding duur zijn. Daarnaast betaalt u ook het gebruik van het gas.

Woningeigenaren krijgen deze kosten niet vergoed. Bent u huurder? De woningcorporaties hebben hierin een eigen beleid. Vraag dit na bij uw eigen woningcorporatie.  

U kiest zelf of en wanneer u uw woning aardgasvrij wilt maken. 

Woningcorporatie G&O haalt in haar deelproject woningen van het aardgas af door ze aan te sluiten op een kleinschalig bronnet. Deze oplossing kan ook interessant zijn voor koopwoningen. We onderzoeken nu de mogelijkheden daarvoor. 

Als u voor die tijd al van het aardgas af wilt, kan dat ook. U kunt uw woning dan aardgasvrij maken met een warmtepomp met gedeelde bodemlus (water/water warmtepomp) of een warmtepomp met buitenunit (lucht/water warmtepomp). Lees meer op de pagina 'Voor huiseigenaren'. 

De woningcorporaties G&O en De Alliantie zijn partners in het project Meent Aardgasvrij en doen actief mee met de activiteiten. Ook zij willen hun woningen in de Meent aardgasvrij maken en hun huurders een goede oplossing bieden. In het projectgebied hebben beide corporaties veel bezit. Dat is handig, omdat ze kennis en ervaringen kunnen delen met elkaar én met andere woningeigenaren. 

G&O en De Alliantie werken aan een deelproject. Lees meer op de pagina's 'Deelproject G&O' en 'Deelproject De Alliantie'.

Voor de zomer 2023 zijn we met een energietent naar u toe gekomen en hebben we inloopspreekuren en een themabijeenkomst georganiseerd. 

We willen binnenkort een buurtenergieplan maken. Dat doen we samen met u. U kunt dan op verschillende manieren meedenken en meewerken. Op deze website, via de digitale nieuwsbrief en het wijkblad houden we u op de hoogte.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen