Veel gestelde vragen

Hier vindt u het antwoord op veel gestelde vragen over het project Meent Aardgasvrij én over het Programma Aardgasvrije Wijken. Wordt uw vraag niet beantwoord? Stuur dan een mail met uw vraag naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

Als eigenaar van een woning kunt u met hulp van het project Meent Aardgasvrij uw huis verduurzamen en aardgasvrij maken. Dat kan vanaf eind 2022. Lees meer hierover op de pagina voor huiseigenaren. In 2022 gaat een kleine groep huiseigenaren al aan de slag. Van deze koplopers leren we.

Als huurder kunt u aan uw woningcorporatie laten weten dat u mee wilt doen. De woningcorporaties zorgen voor de aanpassingen en betrekken hun huurders bij de verbouwplannen. Lees meer hierover op de pagina voor huurders.

Als huurder van een particuliere verhuurder kunt u met uw verhuurder in gesprek gaan. Uw verhuurder besluit om mee te doen aan dit project.

U kunt op verschillende manieren meedenken over het buurtenergieplan. Meer over dit plan leest u op de pagina Buurtenergieplan. We houden u op de hoogte van alle mogelijkheden om mee te denken. Dat doen we via deze website, de digitale nieuwsbrief ‘Meent Aardgasvrij’ en het wijkblad ‘Je Meent ‘t’.

Op de pagina Opbrengsten participatie kunt u de uitkomsten lezen van eerdere momenten waarop bewoners konden meedenken. Deze uitkomsten nemen we mee bij het maken van het buurtenergieplan.

Heeft u ideeën over hoe u mee wilt denken? Laat het ons weten door ons een mail te sturen: meentaardgasvrij@hilversum.nl. Huurt u een woning en wilt u meedenken? Laat uw woningcorporatie dan weten dat u mee wil denken.

Het is altijd een goed idee om uw huis beter te isoleren. U gaat dan minder energie verbruiken en bereidt uw huis voor op een alternatief voor aardgas.

Het geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken is alleen bedoeld voor woningen die aardgasvrij worden gemaakt. Als u uw woning niet aardgasvrij maakt, kunt u hier geen gebruik van maken. U kunt wel gebruikmaken van mogelijkheden vanuit het Rijk en de gemeente. Informatie hierover vindt u op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Ook onderzoeken we mogelijkheden om u toch vanuit het project te kunnen helpen, bijvoorbeeld met geld of met maatregelenpakketten.

Jazeker. Waarschijnlijk heeft u uw woning al geïsoleerd en verduurzaamd. De laatste stap, aardgasvrij, is dan snel gemaakt. Ook heeft u dan recht op geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken. Het project Meent Aardgasvrij loopt tot en met 2028. U kunt zelf bepalen wanneer het voor u handig is om uw woning aardgasvrij te maken. Het Duurzaam Bouwloket kan u daarbij helpen en adviseren.  

Nee. Woningeigenaren doen vrijwillig mee. De aardgasleiding blijft de komende jaren nog in de wijk liggen. De netbeheerder Liander is ook verplicht om woningen aangesloten te houden als de eigenaar gas gebruikt. Wij horen graag waarom u niet mee wilt doen. Daar kunnen wij van leren. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar meentaardgasvrij@hilversum.nl.

De woningcorporaties betrekken hun huurders bij verbouwplannen. De woningcorporaties hebben instemming van de huurders nodig. Hiervoor gelden de gebruikelijk spelregels die ook gelden bij een grootschalige verbouwing. 

In het projectgebied willen we per woningblok met een warmtepomp gaan werken. Deze warmtepomp is ook per individuele woning te plaatsen. De aanpak per woningblok (met een collectieve bodemlus of warmtepomp) biedt waarschijnlijk wel financiële voordelen. Ook zit u met uw woningblok dan maar één keer in de overlast door een verbouwing. Maar niemand kan of mag dwingen. Het blijft uw eigen keuze. We willen zowel een individuele als een gezamenlijke aanpak aanbieden.

Meer vragen en antwoorden over de warmtepomp vindt u op deze pagina.

In de Hilversumse Meent hebben we gekozen voor de warmtepomp. Hierbij zijn verschillende uitvoeringen mogelijk, bijvoorbeeld met een bodemlus of met een buitenunit. Voor deze optie is gekozen na meerdere onderzoeken. Alleen woningen die goed genoeg geïsoleerd zijn, kunnen gebruikmaken van een warmtepomp. Daarom hoort isoleren ook bij de aanpak in de Meent. Isoleren is altijd goed om te doen. Met de warmtepomp gaan we ook werken in de proefprojecten.

De warmtepomp kan vervangen worden door een andere techniek als toekomstige ontwikkelingen daarom vragen. Belangrijk om te weten is dat de hoofdgasleiding voorlopig blijft liggen in de wijk. Als u besluit van het aardgas af te gaan, wordt wel de leiding van uw huis naar de hoofdgasleiding verwijderd. Dit moet voor de veiligheid. Dit kost u niets.

Dit hangt af van uw wensen. Wilt u graag aardgasvrij wonen? Dan raden wij af uw cv-ketel te vervangen door een nieuwe. Als u niet van het aardgas af wilt, kunt u uw cv-ketel vervangen door een nieuwe. Let hierbij wel op de kosten: mogelijk is het toch verstandiger om uw cv-ketel te vervangen door een (hybride) warmtepomp. Daarnaast is het vanaf 2026 verplicht om, als u uw cv-ketel vervangt, een (hybride) cv-ketel te kopen of over te stappen op een ander duurzaam alternatief.

De komende drie jaar krijgt u ook meer subsidie voor de aanschaf van een (hybride) warmtepomp vanuit het Rijk. Kijk voor de subsidiemogelijkheden op duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Let op: voor subsidie uit het Programma Aardgasvrije Wijken moet u van het aardgas af gaan en is een hybride warmtepomp niet voldoende. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Voor Hilversum verwacht de netbeheerder Liander geen problemen met het elektriciteitsnet. Als de planningen op tijd bekend worden gemaakt, kan Liander hierop inspelen. Dan verwachten zij ook geen problemen met het net voor de Hilversumse Meent.  

In het projectgebied gaan we werken met een warmtepomp. Dat betekent dat u wisselt van aardgas naar elektriciteit. Dat wordt door verschillende energiemaatschappijen aangeboden. U kunt zelf kiezen van welke leverancier u elektriciteit wilt kopen.  

Soms moet u een omgevingsvergunning aanvragen als u een warmtepomp wilt plaatsen. Meer informatie vindt u op de pagina over Vergunningen.

De voorgestelde oplossing, een warmtepomp, is voor iedere woning hetzelfde. Woningeigenaren bepalen zelf of zij mee willen doen. U kunt natuurlijk ook voor een eigen, individuele oplossing kiezen voor uw woning. Maar dan krijgt u geen geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken.

Als huurder kunt u uw voorkeur delen met uw woningcorporatie. Uw woningcorporatie maakt een voorstel, waarbij betaalbaarheid voor de huurder en duurzaamheid belangrijk zijn. Huurders kunnen met dit voorstel bedenken of zij voor of tegen zijn. Uiteindelijk moet minimaal 70 procent van de huurders instemmen met het voorstel, wil de woningcorporatie het voorstel uitvoeren.

De warmtepompen geven geluid, maar de mate van geluid is aan regels gebonden. Sinds 1 januari 2021 mag dit 's nachts maximaal 40 dB zijn en overdag maximaal 45 dB. Ook kan er een kast om de warmtepomp worden geplaatst, waardoor er minder geluidsoverlast is. 

 

Ja, ook met een koude buitentemperatuur krijgt de warmtepomp het binnen warm. Maar alleen een goed geïsoleerde woning kan met een warmtepomp verwarmd worden. In een goed geïsoleerde woning blijft warmte in de winter ook beter binnen en worden vloeren en muren minder koud. Ook treedt er minder tocht op en is een woningen na isolatie vaak minder vochtig.

Dit is nog niet besloten. Het kan in iemands tuin, maar we onderzoeken ook de mogelijkheden om dit in de openbare ruimte op te lossen. 

Er wordt onderzoek gedaan naar collectieve warmte in de regio. Zo vinden er bij Eemnes bijvoorbeeld boringen naar geothermie plaats. Als dit een geschikte warmtebron blijkt, dan is dit pas vanaf 2030 beschikbaar. Voor de Meent is onderzoek gedaan naar beschikbare warmtebronnen in de buurt. Er bleken geen of te kleine warmtebronnen in de buurt te liggen om de hele Meent mee te verwarmen op een warmtenet. Ook niet in Bussum.  

Op dit moment is een warmtepomp de oplossing voor de Meent. Het geld uit het Programma Aardgasvrije Wijken mogen we gebruiken tot en met 2028. In die tijd moeten de woningen in het projectgebied aardgasvrij zijn gemaakt. We gaan daarom niet over naar een andere techniek dan de warmtepomp. Wel starten we eerst met proefprojecten, om de warmtepomp in de praktijk te testen. Dit is nodig om echt een goed alternatief op maat te bieden voor uw woning. 

Een bodemlus mag geen risico vormen voor de watervoorziening en het milieu. Als blijkt dat de bodemlus tot milieuproblemen kan leiden, zullen we dit eerst goed onderzoeken. Als het risico heel groot is, kan dit betekenen dat we de bodemlus niet gaan gebruiken.

Het Rijk geeft op dit moment weinig ruimte voor experimenten met waterstof in wijken. De Programma Aardgasvrije Wijken-regeling is eigenlijk niet op dit soort experimenten gemaakt. De bijdrage van het Rijk is gebaseerd op de warmtepomp. Alleen hiervoor mogen we het geld gebruiken. 

Waterstof speelt in de periode tot 2030 geen grote rol in de verduurzaming van woningen. Waterstof wordt waarschijnlijk vooral gebruikt op plekken waar andere mogelijkheden ingewikkeld, duur of niet beschikbaar zijn. Zoals de industrie, mobiliteit en oude binnensteden met moeilijk te isoleren gebouwen. De komende tien jaar wordt er meer duidelijk over het gebruik van waterstof bij woningen. Meer informatie over verschillende technieken vindt u op de website van Expertise Centrum Warmte.

Het aardgasvrij maken van een woning kost geld. Bent u woningeigenaar? Dan verdient u een deel van uw investering terug doordat uw energierekening lager wordt, en daarmee uw maandelijkse lasten. Dat deel van de investering moet u zelf betalen. Het andere deel van de investering verdient u niet terug. Dit deel wordt betaald met het geld van het Programma Aardgasvrije Wijken. We rekenen hierbij met een terugverdientijd van 15 jaar.

Huurders investeren niet zelf. Dat doet de woningcorporatie. De woningcorporatie maakt afspraken met de huurders of en op welke manier dit aan hen wordt doorberekend. Minimaal 70 procent van de huurders moet akkoord gaan met deze afspraken, wil de woningcorporatie dit uitvoeren.  

Als u meedoet met het project Meent Aardgasvrij, krijgt u geld uit het PAW. Daarnaast kunnen alle Hilversummers gebruikmaken van de Duurzaam Wonen Lening van gemeente Hilversum, en van landelijke regelingen. Kijk voor een volledig overzicht op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

De netbeheerder verwijdert de gasaansluiting. Dit is nu vanuit het Rijk tijdelijk gratis. Meer informatie hierover leest u op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Nee, het geld uit het PAW is niet beschikbaar voor al uitgevoerde maatregelen. Deze beperking komt van het Rijk en is een voorwaarde om van het geld gebruik te kunnen maken. 

De corporaties vinden het belangrijk dat de woonlasten betaalbaar blijven. Huurwoningen verduurzamen kost geld. Dit zorgt vaak voor een besparing op de energierekening voor de huurder. Als de corporatie besluit om woningen te verduurzamen, kunnen daarom de huur of de servicekosten omhoog gaan. Hierover staat nog niets vast. Uw woningcorporatie houdt u hiervan op de hoogte.

Bewoners met alleen AOW krijgen geen extra vergoeding. Bent u woningeigenaar? Als u uw woning aardgasvrij maakt, ontvangt u geld uit het PAW. Deze bijdrage is beschikbaar voor alle woningeigenaren in het projectgebied. Daarnaast kunt u gebruikmaken van andere lokale en landelijke regelingen. Kijk hiervoor op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck. Vanuit het Sociaal Plein zijn er ook inkomensregelingen voor mensen met een kleine beurs. Bent u huurder? Dan hoort u van uw woningcorporatie hoe uw maandlasten eruit komen te zien.

Dat kunnen we op dit moment nog niet vertellen. Voor de arrangementen die worden ontwikkeld op basis van de proefprojecten, wordt dit verder uitgezocht. 

Onder andere de lokale energiecoöperatie HilverZon heeft collectieve inkoopacties. Bijvoorbeeld voor isolatie. Wij gaan naar aanleiding van de straatgesprekken kijken hoe we dit verder vorm kunnen geven, in samenwerking met HilverZon en het Energiedienstenbedrijf. 

Een goed geïsoleerde woning zorgt ervoor dat de warmte in de winter beter binnenblijft. Vloeren en muren worden minder koud. Er is minder tocht en de woning is na isolatie vaak minder vochtig. Tegelijkertijd houdt isolatie in de zomer de warmte beter buiten. Dit zorgt ervoor dat de woning in de zomer koeler blijft. Met isoleren bereid u uw huis voor op aardgasvrij wonen. Deze isolatie is ook nodig zodat de warmtepomp zo goed mogelijk kan werken. 

Met verwarming door de warmtepomp wordt uw woning gelijkmatiger verwarmd. De warmtepomp kan ook als airco werken en uw huis koelen. Het wooncomfort in uw woning zal dus toenemen.  

Dat moet nog worden bepaald. Hiervoor wordt gekeken of de warmtepomp genoeg warmte kan leveren met de bestaande radiatoren. We willen zo min mogelijk vervangen als dit niet nodig is.

Dit hangt mede af van technische keuzes. Veel woningen zijn al geïsoleerd. Op het moment dat uw woning wordt aangepakt, wordt er gekeken of extra maatregelen nodig zijn. Als u het moment dat uw woning aardgasvrij wordt gemaakt, gebruikt om een al langer geplande verbouwing te doen, is dat natuurlijk slim. Als u hierbij duurzame maatregelen neemt, kunt u mogelijk subsidie krijgen. Kijk hiervoor bij op www.duurzaambouwloket.nl/subsidiecheck.

Dit wordt beoordeeld op het moment dat uw woning aangepakt gaat worden of als u advies vraagt over uw mogelijkheden. De woningcorporatie gaat met u in gesprek over de manier waarop dit gebeurt en op welke manier de woningcorporatie u hierin kan ondersteunen. 

Dit wordt beoordeeld op het moment dat uw woning aangepakt gaat worden of wanneer u advies vraagt over uw mogelijkheden. Ga voor advies naar het Duurzaam Bouwloket.

Dit hangt mede af van technische keuzes die we bij de ontwikkeling van de arrangementen maken. Daarnaast vraagt iedere situatie om maatwerk, zeker als het om dit soort zaken gaat. We proberen bij de ontwikkeling van de arrangementen zoveel mogelijk rekening te houden met de gevolgen voor de ruimte in en buiten de woning.

Een buitenunit kan op meerdere plekken worden geplaatst. Dit wordt per situatie bekeken en beoordeeld. In overleg met het Energiedienstenbedrijf bepaalt u waar deze het beste geplaatst kan worden.

Dit hangt mede af van technische keuzes. We zijn nog bezig met dit uitwerken. 

Wij vinden de groenstructuur in de wijk ook belangrijk. Op dit moment zullen we daarom geen bomen weghalen. Als uw eigen woning door bomen niet geschikt is voor zonnepanelen, kunt u wel meedoen met een collectief zonnedak, bijvoorbeeld bij HilverZon.

Als uw woning aardgasvrij wordt gemaakt, kunt u niet meer koken op gas. In plaats daarvan kunt u koken op inductie. Koken op inductie is anders dan op een keramische kookplaat of elektrische kookplaat. Koken op inductie is heel direct aan te sturen, zoals bij gas. Het heeft ook nog andere voordelen: het is veilig, efficiënt en goedkoper dan koken op gas. Het nadeel is wel dat u uw pannen mogelijk moet vervangen. Niet alle pannen zijn geschikt voor koken op inductie.

Dat is op het moment dat u voor uw verwarming wisselt naar een alternatief voor aardgas. Maar dit kunt u ook al eerder doen als u dat wilt.

U wordt niet gedwongen om van het aardgas af te gaan. U kunt dus op aardgas blijven koken. Ook als u uw woning isoleert en een warmtepomp installeert voor warmte. U blijft dan wel de aansluitkosten voor uw gasvoorziening betalen. Dit kan naar verhouding duur zijn. Daarnaast betaalt u ook het gebruik van het gas.

Belangrijk om te weten is dat we het geld vanuit het Rijk alleen inzetten bij woningen die volledig van het aardgas af gaan. Als u blijft koken op gas, kunt u hier dus geen gebruik van maken.

Woningeigenaren krijgen deze kosten niet vergoed. Bent u huurder? De woningcorporaties hebben hierin een eigen beleid. Vraag dit na bij uw eigen woningcorporatie.  

In 2022 gaan de eerste bewoners hun woning aardgasvrij maken in een koploperstraject. Ook gaan we een buurtenergieplan maken. Dat doen we stap voor stap. U kunt op verschillende manieren meedenken en meewerken. Op deze website, via de digitale nieuwsbrief en het wijkblad houden we u op de hoogte.

U kiest zelf of en wanneer u uw woning aardgasvrij wilt maken. In 2023 gaan we een buurtenergieplan maken. In dit plan komt te staan hoe we het aardgasvrij maken van woningen gaan aanpakken. Dit plan maken we samen met bewoners. Met dit plan kunt u de keuze voor het aardgasvrij maken van uw woning hopelijk goed maken.  

De woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en de Alliantie zijn partners in het project Meent Aardgasvrij en doen actief mee met de activiteiten. Ook zij willen hun woningen in de Meent aardgasvrij maken en hun huurders een goede oplossing bieden. In het projectgebied hebben beide corporaties veel bezit. Dat is handig, omdat ze kennis en ervaringen kunnen delen met elkaar én met andere woningeigenaren. De woningcorporaties gaan binnenkort een proefproject opstarten bij huurwoningen.

logo hilversum, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.