Voorbereiding Goudwespmeent

Tussen de woningen in de Goudwespmeent ligt een kleine speelplek. Rondom de speelplek staan veel bomen. Maar de speelplek zelf ligt vol met stenen en rubbertegels. Er zijn geen bankjes en er is maar één speeltoestel te vinden: een klimrek. Hoe denkt u dat dit beter kan?

Schetsontwerp voor de speelplek

In oktober 2023 kon u uw mening geven tijdens een bijeenkomst en via de website. Onze ontwerper heeft met uw input een schetsontwerp voor de speelplek gemaakt. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 19 december 2023 is dit ontwerp aan bewoners gepresenteerd. De ontwerper heeft uitgelegd hoe het ontwerp tot stand is gekomen. Bewoners en kinderen reageerden erg enthousiast. Tijdens deze bijeenkomst konden bewoners vertellen wat zij van het schetsontwerp vinden en konden zij met de ontwerper in gesprek. Er was ook een mogelijkheid om via deze website te reageren.

Hieronder vindt u het schetsontwerp met uitleg.

 

Op basis van de wensen van bewoners en kinderen is gekozen voor een groot speeltoestel met verschillende mogelijkheden om te spelen. Bijvoorbeeld klimmen en klauteren, glijden, duikelen en schommelen. Daarnaast is een speelroute uitgezet waarbij kinderen over grote keien en boomstammen kunnen lopen en hun evenwicht proberen te houden. Aan de noordkant van de speelplek is het mogelijk om een speelpaneel neer te zetten. Dit kan bijvoorbeeld een paneel met een spelletje zijn, maar ook een bord met opdrachten die je in de speeltuin kunt doen. We horen graag wat de wensen van de kinderen zijn.

De stenen heuvel buiten de speeltuin kan ook worden meegenomen in het ontwerp van de speelplek. Er kunnen dan kleine versies van deze heuvel worden toegevoegd. Hier kunnen kinderen op spelen en zo wordt het samen met de speelplek één geheel. Deze optie is ook voorgelegd tijdens de bijeenkomst.

Langs de speelroute komen verschillende soorten nieuw groen. Daarnaast loopt de route door de huidige planten en groen. Aan de rand van de route komt een mogelijkheid om te zitten. Vanaf een bank van hergebruikte tegels heeft u uitzicht op het grote speeltoestel.

 

 

 

 

 

 

Tijdens de eerste bijeenkomst op 17 oktober 2023 en via de website konden bewoners stemmen op speelelementen, ontmoetingsplekken en soorten groen. De onderdelen met de meeste stemmen ziet u terug in het ontwerp. Op deze kaart ziet u op waar deze onderdelen te vinden zijn in het ontwerp.

Er waren meerdere wensen en ideeën voor onderdelen van bewoners en kinderen. Hierdoor moesten er keuzes worden gemaakt. Er is niet genoeg ruimte op de speelplek om alle wensen waar te maken. Deze keuzes zijn tijdens de bijeenkomst op 19 december 2023 toegelicht.

Hier ziet u het schetsontwerp met plaatjes van de verschillende onderdelen. Zoals het grote speeltoestel, de keien en boomstammen en het paneel.

De plaatjes bij het ontwerp staan niet vast. De onderdelen op de speelplek kunnen er uiteindelijk nog anders uit gaan zien. Hiervoor zijn ook de reacties op het schetsontwerp belangrijk.  

 

 

 

Planning

De planning voor de speelplek aan de Goudwespmeent is:

  • Oktober 2023: Ophalen ideeën en wensen van bewoners
  • Oktober-december 2023: Ontwerp van speelplek maken en bespreken met van tevoren opgegeven groep bewoners
  • Voorjaar 2024: Definitief ontwerp van de speelplek is klaar
  • Najaar 2024: Werkzaamheden aan de speelplek
  • Eind 2024: De speelplek is klaar

Het belang van groen

Een groene plek in de buurt is niet alleen mooi, maar ook gezond. Het zet kinderen aan tot buitenspelen en volwassenen aan tot een wandeling door de straat of een praatje met buurtgenoten. Natuur in de buurt werkt ontspannend, is goed voor de lichaamsbeweging en je krijgt frisse, schone lucht binnen. Meer groen is ook fijn op warme dagen. Bomen en struiken zorgen dan voor verkoeling en schaduw. Tot slot is meer natuur in de stad goed voor kleine dieren en insecten.

Het groener maken van speel- en ontmoetingsplekken is daarom een belangrijk project binnen het Programma Groen. Lees meer over groen in Hilversum.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen