Submenu

In gesprek blijven

Voor het samenstellen van Programma Groen Hilversum 2040 zijn in 2021 en 2022 veel gesprekken gevoerd.

Zo hebben we gesproken met inwoners uit alle wijken tijdens wijkbijeenkomsten (in samenwerking met de omgevingsvisie). We hebben met experts gesproken tijdens interactieve expertbijeenkomsten en verdiepende gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals Natuurmonumenten en het Goois Natuurreservaat.

Ook hebben inwoners hun mening gegeven in enquêtes, over groen in Hilversum (2021) en over bomen (2022). Een overzicht van alle gesprekken en enquêtes vindt u in deze tijdlijn.

Niet één keer met elkaar spreken, maar juist in gesprek blijven vinden we belangrijk. Door in gesprek te blijven en samen te werken, vinden we oplossingen voor groene thema’s en vragen, en kunnen we actie ondernemen.

Aanmelden nieuwsbrief

Fantasiebeeld van een groener Hilversum

Tijdens de verschillende gesprekken en uit de enquêtes zijn veel wensen en ideeën over een groener Hilversum verzameld. Deze wensen en ideeën zijn concreet gemaakt in onderstaand fantasiebeeld. In dit fantasiebeeld zijn de verschillende karakteristieke wijken van Hilversum samengebracht en krijgen we een indruk van hoe groen Hilversum zou kunnen worden.

 

Bewoners aan het woord

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"236676"},"layout":{"template":"carousel","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen