Beleidsdocument "Programma Groen Hilversum 2040"

Een groener, gezonder en klimaatbestendiger Hilversum: dat is het doel van Programma Groen Hilversum 2040 (vastgesteld door de raad op 7 december 2022). Hoe willen we dat als stad bereiken? Tegel eruit en groen erin, meer bomen en 25 speel- en ontmoetingsplekken vergroenen. Bermen, pleinen, plantsoenen, straten en lanen met veel verschillende bomen, planten en bloemen. Zodat iedereen kan genieten van een groene en gezonde omgeving.

Download Programma Groen Hilversum 2040

Download Uitvoeringsprogramma Programma Groen 2023-2026

Ook in Hilversum merken we de effecten van klimaatverandering: hevigere buien, warmer weer en minder verschillende soorten planten en dieren. Het behouden, versterken en verbeteren van ons groen is dus hard nodig. Programma Groen Hilversum 2040 laat zien hoe we als gemeente de komende jaren werken aan een groener en gezonder Hilversum, dat beter om kan gaan met het veranderende klimaat. En dat betekent samenwerken: samen met inwoners, organisaties en het bedrijfsleven.

Groen in Beweging en ruimte voor ideeën van inwoners

Groen in Beweging zie je overal in Hilversum. Vijftien groene projecten en nog veel meer acties zijn de komende jaren gepland. Samen met Hilversummers geven we die vorm. Ook zie je Groen in Beweging terug op andere plekken, zoals het Arenapark en programma's zoals de omgevingsvisie en mobiliteit.
Dit jaar gaan we met inwoners en bedrijven samen aan de slag met speelplekken verbeteren en vergroenen, de Oude Haven en het verbinden van natuurgebieden Laapersveld en Laapersheide. Ook is er binnen het programma de komende jaren meer ruimte voor initiatieven van inwoners. Hieronder ziet u een overzicht van de projecten.

Nummer Project Periode Samenhang Doelen
1 Vergroenen speelplekken 2023 - 2026 Gemeentelijk Watermanagementplan

2 Kwaliteitsimpuls Oude Haven 2023 - 2025 Beheer en Onderhoud

3 Kwaliteitsimpuls Gooise Vaart 2025 Gebiedsagenda
Afgestemd op Waternet en op gebiedsagenda
bedrijvenparken zuidwest

4 Koele routes 2025 - 2026 Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie  

5 Koele plekken 2024 - 2026 Wijkgerichte Uitvoeringsagenda's  

6 Stimuleren groeninitiatieven 2023 - 2026 Gemeentelijk Watermanagementplan  

7 Natuurverbinding Laapersveld 2023 Project Arenapark

 

8 Biodiverse vijvers 2024 - 2026 Beheer en Onderhoud

   
9 Stadsranden verbinden met heide 2025 - 2026 Beheer en Onderhoud

   
10 Ecologische verbindingszones in de stad versterken 2024 - 2026 Beheer en Onderhoud

   
11 Natuurverbinding Raabos-Raaweg 2024  Project Raaweg

 

12 Bomen als groen Kapitaal 2024 - 2026 Beheer en Onderhoud
Velbeleid

13 Natuurinclusieve maatregelen 2024 - 2026

Beheer en Onderhoud
Programma Aardgasvrije Wijken
Wijkgerichte Uitvoeringsagenda's 

   
14 Verwijderen zinloze verharding 2024 - 2026 Beheer en Onderhoud
Gemeentelijk Watermanagementplan

15 Plantsoenen Diependaalselaan 2025 Beheer en Onderhoud
Gemeentelijk Watermanagementplan

 

Drie doelen

Voor Programma Groen Hilversum 2040 en alle groene projecten en acties hebben we drie doelen opgesteld. Deze doelen dragen alle drie bij aan het maken van een groene, gezonde en klimaatbestendige stad.

 Biodiversiteit programma groen hilversum

Biodiversiteit: Dit is de basis van al het leven, ook van de stad. We willen de biodiversiteit stimuleren en vergroten: zorgen voor meer en verschillende planten, bloemen, bomen en dieren.

 

 Klimaatadaptatie programma groen hilversum

Klimaatbestendigheid: We willen een klimaatbestendige stad ontwikkelen, met een prettig leefklimaat dat bestand is tegen toekomstige veranderingen. Bijvoorbeeld meer hitte en meer droogte.

 

 Vitaal programma groen hilversum

Vitaliteit: Gezond, beweging, ontspanning, geluk, ontmoeten en samen doen. We willen zorgen dat groen beter bijdraagt aan onze vitaliteit.

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen