Duurzaam omgaan met water

Door klimaatverandering hebben we steeds vaker last van hevige regenbuien, maar ook van verdroging en hittestress. Daarom wordt het steeds belangrijker om op een duurzame manier met water om te gaan.

Ook in uw eigen tuin en bij uw eigen woning kunt u duurzaam omgaan met water. Door duurzaam om te gaan met water, helpt u wateroverlast en hittestress in Hilversum te verminderen.

Hoe kan ik duurzaam omgaan met water?

U kunt op verschillende manieren duurzaam omgaan met water. Zo kunt u bijvoorbeeld regenwater opvangen in een regenton, meer groen en minder tegels in uw tuin aanleggen, een vijver aanleggen of een groenblauw dak aanleggen. Ook kunt u water de bodem in laten zakken met een infiltratiekrat. Deze kunt u gratis bestellen bij de gemeente. Meer tips voor hoe u duurzaam om kunt gaan met water vindt u op www.rainproof.nl.

Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht biedt een subsidie voor maatregelen die helpen water op te vangen in de tuin, zoals een groen dak, een regenton of een geveltuin. De subsidie is voor individuele huishoudens en voor buurtinitiatieven of organisaties. Meer informatie over deze subsidie vindt u op de website van het waterschap.

 

Vijver water opvangen duurzaam Hilversum

 

 

Waarom zou ik duurzaam omgaan met water?

Duurzaam omgaan met water heeft meerdere voordelen. Zo is er in sommige delen van Hilversum bij hevige regenval veel wateroverlast. Door water ruimte te geven in uw tuin, helpt u het riool te ontzien en deze wateroverlast te verminderen. Wanneer water in uw tuin ruimte krijgt om de grond in te zakken, helpt u ook het grondwater aan te vullen. Dit is in drogere periodes weer goed voor de bodem, bomen en planten. Daarnaast is duurzaam omgaan met water ook goed voor uw portemonnee. Als u bijvoorbeeld regenwater opvangt in een regenton, kunt u op een later moment hiermee uw planten water geven. Dat scheelt weer in uw waterverbruik en dus op de rekening.

Wat doet gemeente Hilversum om wateroverlast te verminderen?

In het Gemeentelijk Watermanagementplan 2021-2026 (pdf, 2,4 MB) staat onder andere hoe gemeente Hilversum wateroverlast wil verminderen. Of bekijk de vlog van wethouder Arno Scheepers, waarin hij het watermanagementplan uitlegt.

Maatregelen tegen wateroverlast

  • Om wateroverlast na hevige regenbuien te verminderen werkt de gemeente aan een waterberging die water tijdelijk kan opvangen.
  • Grote daken worden afgekoppeld van het riool. Hiervoor neemt de gemeente de komende tien jaar contact op met eigenaren in Hilversum-Oost die panden met zulke grote daken hebben. De gemeente betaalt deze kosten zelf. Bekijk de vlog van wethouder Arno Scheepers over het eerste pand: wijkcentrum de Geus.
  • Wanneer er werkzaamheden aan de weg of het riool zijn, wordt meteen gekeken hoe het regenwater nog beter kan worden afgevoerd of opgeslagen. Bijvoorbeeld bij het vervangen van de riolering in de Hyacintenlaan. Wethouder Arno Scheepers legt in zijn vlog uit hoe dit is aangepakt, in samenwerking met de bewoners.
  • In Hilversum geldt voor alle nieuw-, aan- en verbouwingen dat de eerste 60 mm water die in 1 uur op daken en verharding valt, op eigen terrein moet worden geïnfiltreerd of opgeslagen. Dit water kan weer hergebruikt worden.
  • Op een aantal plekken in Hilversum is het rioolstelsel nog niet gescheiden. Als hier het riool of de weg wordt vervangen, gaat de gemeente gelijk aan de slag met het scheiden van het rioolstelsel. Het scheiden van schoon regenwater en vuil afvalwater is nodig voor duurzaam waterbeheer, volksgezondheid en het verminderen van droogte.
  • Inwoners kunnen gratis infiltratiekratten aanvragen bij de gemeente, zodat regenwater vanuit de regenpijp in de grond komt in plaats van in het riool.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen