Aanleiding

05-07-2023

Verbeteren van de verblijfskwaliteit van de Gijsbrecht in 6 stappen.

U kunt hier een hoge resolutie versie van de foto downloaden.

 6 stappen:

 1. Knelpunten in de huidige situatie gesignaleerd
 2. Wensbeeld gepresenteerd vanuit de ondernemersvereniging
 3. Huidige inrichting en beschikbare ruimte beoordeeld
 4. Programma van eisen en wensen voor de vrijkomende ruimte
  • Inwoners, ondernemers en bezoekers van de Gijsbrecht hebben tijdens verschillende participatie momenten hun wensen gedeeld voor de Gijsbrecht.
  • Enquete december 2022: puzzel jij mee aan de Gijsbrecht?
   • 1400 reacties:
    • Meer fietsparkeren
    • Meer ruimte voor terrassen
    • Meer ruimte voor groen
    • Meer ruimte voor zitgelegenheid.
 5. Fietsers naar de rijweg (conform 30 km-inrichting)
  • Conclusies Verkeersonderzoek “De Gijsbrecht van morgen”
   • De snelheid van het autoverkeer moet effectief geremd worden;
   • Snelheidsremmende maatregelen zijn nodig;
   • Er moet kritisch worden gekeken naar het aantal en de ligging van parkeerplaatsen;
   • Laden en lossen moet van de rijbaan af;
   • Laden en lossen moet in venstertijden plaatsvinden.
 6. Indeling rijweg
  • Indeling en gebruik van de rijweg
   • Voor een optimale verkeersveilige situatie voor de fietser hebben wij gekozen voor de volgende profielopbouw:
    • 2 kantstroken in asfalt met een breedte van 1,8 meter (incl. goot);
    • 1 middenstrook in klinkers met een breedte van 2,4 meter;
    • Het asfalt in de kantstroken zorgt voor gebruikscomfort voor de fietsers;
    • De klinkers in de middenstrook zorgen ervoor dat de auto altijd deels over asfalt en deels over klinkers rijdt. Dit heeft een snelheidsbeperkende effect.
   • Met akoestisch onderzoek is aangetoond dat de gekozen indeling van de rijweg voldoet aan de eisen ten aanzien van geluid;
   • Het is mogelijk om de rijweg 10-12 cm hoger aan te leggen en zo de hoogteverschillen te verkleinen en de toegankelijkheid te verbeteren.
  • Uitstallingen en terrassen in de Gijsbrecht
   • Ondernemers willen, om diverse praktische redenen, uitstallingen en terrassen direct aan de gevel;
   • Dit sluit goed aan bij het bestaande uitstallingenbeleid en het horeca- en terrassenbeleid;
   • Wanneer het ontwerp meer ruimte biedt dan het bestaande beleid kan hier in de toekomst mogelijk op een flexibele manier mee worden opgegaan.
  • Indeling verblijfsplateau en oplossing hoogteverschillen
   • Om de hoogteverschillen tussen de rijweg en de vloerpeilen te overbruggen worden het verblijfsgebied samenhangende plateaus gecreeërd:
   • Flexibele ruimte aan de rijweg (3,0 meter);
   • Vrije doorloopruimte voetgangers (2,0 meter);
   • Breedte varieert, inrichting verschilt per ondernemer.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen