Submenu

Het ontwerp

Het nieuwe ontwerp voor de Gijsbrecht van Amstelstraat maakt de gemeente niet alleen. Inwoners, ondernemers en bezoekers van de Gijsbrecht zijn tijdens verschillende participatiemomenten gevraagd om mee te denken. De wensen en ideeën zijn, waar mogelijk, meegenomen bij het maken van het ontwerp voor de winkelstraat.

Stap 4 - Definitief Ontwerp

Het definitieve ontwerp voor de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat tussen de Gladiolusstraat en de Neuweg is op 19 december 2023 vastgesteld door het college van B en W. In januari 2024 wordt de aannemer geselecteerd en een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden.

Bekijk hier het definitief ontwerp

Stap 3 - Voorlopig ontwerp

Op zaterdag 1 juli en maandag 3 juli is het voorlopig ontwerp gepresenteerd tijdens inloopbijeenkomsten in IVY Office. De belangstelling voor het ontwerp en de sfeerbeelden was op beide dagen groot. Diverse medewerkers van de gemeente Hilversum waren aanwezig om de geïnteresseerden van een persoonlijke toelichting op het ontwerp te voorzien.

De extra ruimte voor groen, fietsparkeren en zitplekken in het voorlopig ontwerp werden positief ontvangen. Er zijn door een aantal mensen zorgen geuit over de afname van het aantal parkeerplaatsen op de Gijsbrecht, in relatie tot een mogelijke verhoging van de parkeerdruk in de omgeving. Verder werden er wat vragen gesteld over de mogelijkheden voor terrassen en openbare zitplekken en is een voorkeur voor straatmeubilair en groen aangegeven door de aanwezigen.

Na de inloopbijeenkomsten was er tot en met 21 juli nog de mogelijkheid om op de ontwerpen te reageren. De opgehaalde reacties worden meegenomen richting het definitief ontwerp, waar van september tot en met november aan gewerkt zal worden. Het voorlopig ontwerp kunt u hier bekijken en de 3D sfeerbeelden hier.

Extra informatieavond Neuweg

Voor een veilige aansluiting van de Neuweg op de nieuwe inrichting van de Gijsbrecht, is het nodig om ook een deel van de Neuweg in te richten als 30 km/h gebied. Op 3 oktober is een extra inloopbijeenkomst georganiseerd voor de direct omwonenden over deze gedeeltelijk herinrichting van de Neuweg. Medewerkers van de gemeente Hilversum waren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De gesprekken gaven de ontwerpers ook nieuwe aandachtspunten die meegenomen worden in het ontwerp. 

Co-creatie

In de stap van Voorlopig Ontwerp naar Definitief Ontwerp zijn er nog twee co-creatie sessies georganiseerd op 11 oktober en 8 november. Hier is met een selecte groep bewoners, een afvaardiging van Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum (Platform G&CZ) en leden van BIZ vastgoed en BIZ ondernemers samengewerkt aan het bepalen van de sfeer en identiteit van de Gijsbrecht, veilige oversteekplaatsen en het inrichten van de openbare verblijfsplekken.

Stap 2 - Presentatie schetsontwerp

In maart en april van dit jaar is op verschillende momenten het schetsontwerp van de Gijsbrecht van Amstelstraat aan de geïnteresseerden gepresenteerd. In dit schetsontwerp zijn verschillende inrichtingsprincipes getoond, waar we reacties op hebben ontvangen. Ook is er een persoonlijke rondgang langs ondernemers geweest, om de benodigde informatie over laden & lossen te verkrijgen.

De voorgestelde nieuwe inrichting van de kruisingen is positief ontvangen. Vanuit ondernemers hebben we veel verzoeken ontvangen voor een specifieke inrichting bij de eigen winkel. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van fietsenrekken, terras of behoud van parkeerplaatsen. De verzoeken worden bekeken en beoordeeld op ruimtebeslag, horecabeleid en uitstallingsbeleid van de Gemeente Hilversum. In het voorlopig ontwerp zullen de passende verzoeken worden opgenomen.

Ten slotte hebben we gemerkt dat er veel zorgen leven onder de winkeliers over de uitvoering van de werkzaamheden voor de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat. Hierover kunt u meer informatie vinden onder het kopje “FAQ”. 

Stap 1 - Wensen voor de Gijsbrecht

Wat zijn uw wensen en ideeën voor de Gijsbrecht van Amstelstraat? Met die vraag nodigde de gemeente omwonenden, ondernemers en bezoekers van de Gijsbrecht uit om mee te denken over het verbeteren van de buitenruimte van de Gijsbrecht.

In het najaar van 2022 konden geïnteresseerden op verschillende manieren hun wensen en ideeën voor de toekomst van de winkelstraat delen. Het team was live aanwezig om het gesprek aan te gaan. Er is een vragenlijst uitgezet, die bijna 1400 keer is ingevuld. Daarnaast was het mogelijk om een ansichtkaart op te halen bij de winkeliers op de Gijsbrecht, en die met wens terug te sturen naar de gemeente of posten in de speciale wenspost brievenbus op de Gijsbrecht. Speciaal voor de Gijsbrecht heeft onze stadsdichter Charlotte de Raad een gedicht geschreven voor op deze wenskaart.

Uit de vragenlijst is gebleken dat de thema’s: bereikbaarheid, groen en elkaar ontmoeten de top 3 vormen. Volgens de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, moet met name  in het ontwerp aandacht zijn voor fietsparkeerplekken, meer ruimte voor terrassen, meer groen en bankjes.

Daarnaast hoopt het merendeel van de mensen dat het unieke en lokale karakter van de Gijsbrecht behouden kan worden en dat de verkeersveiligheid in het winkelgebied beter wordt voor iedereen. Op de fiets voelen mensen zich op de Gijsbrecht vaak onveilig . Bijvoorbeeld door voetgangers op het fietspad, plots openzwaaiende portieren en door het laden en lossen bij winkels. Wandelend voelt een meerderheid van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld zich wel veilig.

Bent u nieuwsgierig naar de alle resultaten? De resultaten zijn hier te vinden.

Ansichtkaart met gedicht

Hartenwens

Bloeiend hart van Zuid

thuis voor lokaal ondernemerschap

de gezelligste winkelstraat van Hilversum

en eigenlijk veel meer dan dat

altijd in contact

de Gijsbrecht als verbinding

tussen onze straten

een boom met vertakkingen

waarvan wij de bloemen en bladeren

hier komen wensen samen

waarmee we graag de toekomst in

een waar haastige wegen straks

slechts een herinnering

bloeiend hart van Zuid

op elke hoek een bekend gezicht

een plek om te genieten

hier is het altijd licht

daarom planten we nu samen

en bergen in vruchtbare grond

een droom voor de komende jaren

in verwachting tot ie uitkomt.

Charlotte de Raad, Stadsdichter Hilversum

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen