Gebiedsagenda centrum Een levendig en toekomstbestendig centrum voor Hilversum: denkt en doet u met ons mee?

Gebiedsagenda Centrum

In de Corona Herstelagenda (vastgesteld door de gemeenteraad in oktober 2021) is het opstellen van een uitvoeringsgerichte Gebiedsagenda voor het centrum van Hilversum genoemd als één van de maatregelen om de lokale economie te stimuleren. De Gebiedsagenda wordt een document met een visie tot 2040 (afgestemd op de Omgevingsvisie) en een uitvoeringsagenda voor de komende vier jaar. 

In 2021 is de gemeente Hilversum gestart met de voorbereidingen op de Gebiedsagenda Centrum. Dit heeft een Gebiedsfoto Centrum opgeleverd. De Gebiedsfoto Centrum is inmiddels afgerond en de startnotitie om tot een Gebiedsagenda Centrum te komen is in maart 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Gebiedsfoto Centrum

De Gebiedsfoto Centrum geeft inzicht in de huidige stand van zaken van het centrum. Voor deze Gebiedsfoto Centrum heeft het burgerpanel in december 2021 een online enquête ingevuld. Het burgerpanel is een dwarsdoorsnede van de Hilversumse samenleving. Er hebben 925 mensen meegedaan aan het onderzoek. Vragen waren onder andere wat men positief vindt aan het centrum, wat men minder goed vindt en wat men mist. Naast de resultaten van het burgerpanel is de Gebiedsfoto gebaseerd op onder andere een online ondernemersenquête en een schouw.  Bekijk hier de Gebiedsfoto Centrum.

Gebiedsagenda Centrum

In vervolg op de Gebiedsfoto Centrum heeft de gemeente Hilversum een concept Gebiedsagenda Centrum opgesteld. De Gebiedsagenda Centrum is een toekomstbeeld voor het centrum van Hilversum in 2030, met een agenda met maatregelen voor de komende vier jaar. Met bijeenkomsten en een online participatieplatform is de gemeente in gesprek gegaan met bewoners en ondernemers van het centrum, partners van de gemeente en bezoekers van het centrum. Voor het opstellen van de Gebiedsagenda Centrum is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken, zoals het Koopstromenonderzoek 2021 en de Monitor Hilversum 2021. De Gebiedsagenda Centrum is op 19 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen