Economische Perspectief 2040


Hilversum is een aantrekkelijke stad waar mensen wonen en werken. De gemeente wil graag dat er in Hilversum een goede balans is tussen wonen, werken en voorzieningen, zoals winkels, horeca, cultuur en evenementen.

Bedrijfsleven belangrijk voor de stad

Het bedrijfsleven is belangrijk voor zo’n balans. De bedrijven in Hilversum zorgen voor banen en daarmee inkomen, zowel voor onze inwoners als voor mensen uit de regio. Daarnaast doet het bedrijfsleven ook op veel andere manieren iets voor de stad. Bedrijven zorgen met evenementen voor levendigheid en ze bieden stage- en opleidingsplaatsen. Bovendien hebben veel bedrijven een belangrijke sociale functie als ontmoetingsplaats voor inwoners en in het betrekken van mensen in sociale netwerken. Daarnaast zetten ze zich in voor vraagstukken die belangrijk zijn voor de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan informatie bieden over en oplossingen vinden voor allerlei maatschappelijke vraagstukken, zoals leren leven in een wereld vol (digitale) media, de overgang naar andere energiebronnen en het verkeer en vervoer van de toekomst.

Onderzoek extern bureau

Voldoende werkgelegenheid en plek voor ondernemers zijn belangrijk om een aantrekkelijke stad te blijven. De afgelopen maanden heeft daarom een extern bureau, in overleg met ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden, namens de gemeente onderzocht hoe het nu gaat met de economie in Hilversum en welke factoren de komende jaren van invloed zijn op de ontwikkeling van onze economie. Dit is samengevat in een Economisch Perspectief 2040. Op 23 maart heeft het college besloten dat dit perspectief kan dienen als bouwsteen voor de Omgevingsvisie. In april heeft de raad dit ook besloten.

Aanleiding Economisch Perspectief 2040

De aanleiding voor het opstellen van het Economisch Perspectief 2040 is de Omgevingsvisie 2040. Het Perspectief is een van de bouwstenen voor deze visie en geeft aanbevelingen en keuzes mee voor de verdere discussie in de Omgevingsvisie. Daarnaast wordt voorgesteld de aanbevelingen, die al op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, al wel mee te nemen in de huidige planvorming. Bijvoorbeeld in de nog op te stellen Agenda Economie en Media 2022-2023 en in lopende en nieuwe projecten en initiatieven.

Ruimtegebrek en bereikbaarheid

Het Economisch Perspectief 2040 heeft een aantal belangrijke inzichten gegeven. Zo is onze werkgelegenheid kwetsbaar. Ruimtegebrek en bereikbaarheid hebben daarop een (negatieve) invloed. Hierdoor blijft de groei in banen, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, achter. Bedrijven die groeien vinden moeilijk een geschikte nieuwe locatie in Hilversum doordat het aanbod van ruimte beperkt is. Regelmatig verhuizen bedrijven daardoor naar buiten Hilversum om dit wel te kunnen realiseren.

Helder kader

De woningmarkt staat de laatste jaren onder druk, daardoor wordt steeds vaker gevraagd om werklocaties om te bouwen naar woonlocaties.  Dit heeft een negatief effect op de werkgelegenheid. Dat betekent dat de gemeente bij alle nieuwe plannen goed moet nadenken over de ruimteverdeling van wonen en werken. Een van de aanbevelingen uit het rapport is om hier duidelijke handvatten voor te maken, die het maken van keuzes eenvoudiger maakt.

Planning

Sinds november 2020 zijn we samen aan de slag om na te denken over het Economisch Perspectief van Hilversum. Op 23 maart heeft het college deze vastgesteld. Op 21 april heeft de gemeente gesproken over het Economisch Perspectief en besloten deze ook vast te stellen als bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

Economische monitor

De monitor Economie geeft 1 keer per jaar inzicht in een aantal economische gegevens die samen een beeld geven van de stand van de economie. Ook laten we zien welke gemeentelijke inzet daaraan bijdraagt. U kunt de monitor hier downloaden en lezen.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen