Circusterrein

Hilversum is een stad in het groen. Om dat groen te beschermen is het belangrijk dat nieuwe bouwinitiatieven altijd binnenstedelijk plaatsvinden. De ruimte is schaars in Hilversum en daarom moeten we de ruimte die we hebben goed benutten. Het Circusterrein is één van de weinige plekken die we hiervoor nog beschikbaar hebben en waar de gemeente ook eigenaar van is. De inzet van het college is dan ook om hier een gemengd gebied te maken, waar zowel wonen, werken als maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen.


Bouw 400 verplaatsbare woningen start tweede kwartaal 2025

Alle lichten staan op groen voor de realisatie van circa 400 betaalbare woningen op het voormalige ‘Circusterrein’ bij woningcorporaties G&O, Dudok Wonen, de Alliantie en de gemeente Hilversum. Na de zomer start het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de woningen start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2025.

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen