Voorbereidingen en werkzaamheden herinrichting Schapenkamp

04-05-2023

Komende maanden gaan we verder met de werkzaamheden op de Schapenkamp, zo ontstaat ruimte voor de eerste bouwblokken op het Stationsplein. Een nieuw breder fietspad en voetpad wordt aangelegd zodat de veiligheid en bereikbaarheid in het gebied verbetert. Maar wat gaan we precies doen en wanneer?

Verbinden riolering (8 t/m 26 mei)

In mei voeren we voorbereidende werkzaamheden uit, zodat er in een latere fase gebouwd kan worden op het Stationsplein. We verbinden het riool in het centrum met het riool op de Schapenkamp, een zogenaamde ‘riooldoorsteek’. Dat gebeurt op twee plaatsen: voor de parkeergarage Q-park Markt en bij de kruising met de Kampstraat.

We starten met de riooldoorsteek voor de parkeergarage. Deze werkzaamheden vinden plaats van 8 t/m 12 mei. De riooldoorsteek bij de kruising met de Kampstraat wordt gelegd in de periode van 15 t/m 23 mei. Het autoverkeer wordt in beide periodes via de busbaan gestuurd. Verder blijft de verkeerssituatie hetzelfde. Alle voorzieningen, waaronder de in- en uitrit van de parkeergarage, blijven bereikbaar.

Voorbereidende werkzaamheden kruising Schapenkamp/Prins Bernhardstraat (24 t/m 26 mei)

Als voorbereiding op de werkzaamheden die 12 juni starten, op de kruising Schapenkamp/Prins Bernhardstraat, wordt het verkeerslicht op de kruising een paar meter verplaatst. Ook verplaatsen we een aantal lantaarnpalen om ruimte te maken. Deze werkzaamheden vinden deels in de avond plaats, zodat er zo min mogelijk verkeershinder ontstaat. 

Overlast

We realiseren ons dat we midden in de stad aan het bouwen zijn. Slopen, storten, schuren, bouwen en bestraten. Inwoners, reizigers, bedrijven en vooral omwonenden hebben hier last van. Is het niet de herrie, dan wel een omleiding of de verplaatsing van een fietsenstalling. Het vernieuwen en opnieuw inrichten van het gebied rondom het station is een groot, langlopend en ingewikkeld project. En daarbij proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. We houden het NS- en busstation bereikbaar en zorgen voor veilige routes van en naar het station. En wie over tien jaar het station uitloopt, aan welke kant dan ook, weet meteen: ik sta middenin Hilversum.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen