Verwijderen van bomen in het Stationsgebied

13-01-2023

Eind februari en medio maart worden langs de centrumzijde van de Schapenkamp bomen weggehaald. Dit is nodig voor de plannen van het Stationsgebied. De Schapenkamp krijgt een nieuwe indeling en het riool wordt vervangen.

Ook wordt hier een breed fietspad aangelegd, in lijn met de nieuwe inrichting van de Schapenkamp.

De bomen in het Stationsgebied blijven zo lang mogelijk staan. Bomen worden pas verwijderd op het moment dat dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Dat houdt in dat in eerste instantie de bomen aan de centrumzijde van de Schapenkamp worden verwijderd. Dat is noodzakelijk vanwege werkzaamheden aan het riool en kabels en leidingen in de grond. De bomen bij de ‘Entrada’-woontorens en op het Stationsplein worden niet eerder dan in 2024 weggehaald. Voor de overige bomen wordt nog een planning gemaakt.

Het verplanten van de huidige platanen is geen duurzame optie omdat de kans op goed aanslaan van de bomen beperkt is. Ook wegen de kosten niet op tegen de aanplant van nieuwe bomen. We plaatsen snelgroeiende bomen terug, waar mogelijk groter dan gebruikelijk, zodat de omgeving snel weer groen is. Verder bekijken we of het gekapte hout een goede bestemming kan krijgen.

De te kappen bomen in een overzichtskaartje

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen