Betere faciliteiten voor fietsen of wandelen

890 keer bekeken

Wandelen, fietsen, hardlopen... dat is allemaal langzaam verkeer. Hilversum wil in 2040 een goed en volledig netwerk hebben voor langzaam verkeer met veilige en comfortabele fiets- en wandelroutes.

Het lokale fietsnetwerk in Hilversum wordt anders ingericht en daardoor verkeersveiliger. Voor de snel- en hoofdfietsroutes streeft de gemeente onder meer naar vrijliggende fietspaden, het verbreden van smalle fietspaden, asfalteren van fietspaden, en het openen van gratis bewaakte fietsenstallingen op strategische locaties in het centrum.

Voor de voetgangers wil Hilversum een toegankelijk voetgangersnetwerk realiseren. Dit gebeurt door samen met belangenorganisaties knelpunten en focusgebieden in kaart te brengen. Tijdens de reis is iedereen wel even voetganger. Die meters moeten veilig, comfortabel en zonder barrières kunnen worden gemaakt.


Waarmee hangt het óók samen?

  • Leefbaarheid: meer en betere wandel- en fietspaden stimuleren wandelen en fietsen. Dit vergroot de leefbaarheid, is beter voor de gezondheid en stimuleert ontmoeting.
  • Autogebruik: fijne fietspaden maken het makkelijker om de auto te laten staan en de fiets te pakken voor een bezoek aan het centrum, een ritje naar een (bus)station of een parkeerhub. Betere wandelpaden hebben voor voetgangers hetzelfde effect.
  • Autoluwe binnenstad en betere doorstroming randwegen: minder auto’s maken de binnenstad autoluwer en zorgen voor een betere doorstroming op de randwegen.
  • Groene stad: wanneer lopen of fietsen aantrekkelijker is, daalt het autogebruik en zijn minder parkeerplaatsen nodig. Hierdoor komt er meer ruimte voor groen vrij.
 

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen