Submenu

Verslag voorbereidende sessie tweede wijkbijeenkomst naar een Uitvoeringsagenda Wonen in de Meent 9

21-01-2024 141 keer bekeken 0 reacties

Op 28 november 2023 kwamen de klankbordgroep, de Werkgroep Wonen van de Stichting Hilversumse Meent (SHM) en woningcorporaties voor het project ‘Wonen in de Meent’ bij elkaar om het participatie instrument te testen die tijdens de wijkbijeenkomsten op 16 en 20 januari 2024 gebruikt zal worden.

Datum: 28 november 2023

Tijd: 19.00-21.00

Locatie: Kinderboerderij De Meent

  1. Opening

Rozemarijn de Heer, adviseur Wonen bij de gemeente Hilversum, en Koen Vermeulen, ontwerper van het participatie instrument en eigenaar Ludopolis, heten alle aanwezigen welkom en openen de avond.

  1. Doel van de avond

Het doel van de avond is het testen van het participatie instrument zodat deze tijdens de wijkbijeenkomsten in januari ook gebruikt kan worden. Dit participatie instrument helpt de Uitvoeringsagenda Wonen in De Meent vorm te geven. Het instrument bouwt door op de enquête die eerder dit jaar gehouden is in samenwerking met de SHM en de wijkanalyse die binnenkort zal worden gepubliceerd. In de enquête (en ook andere participatiemomenten in de Meent) zijn de (woon)behoeften opgehaald. In de wijkanalyse is deze woonbehoefte behandeld en is er een integrale analyse gemaakt van de wijk, welke is samengevat in een sterkte/zwakte-analyse. Het participatie instrument helpt om de volgende stap te nemen, namelijk het concreet bespreken van wenselijke mogelijke oplossingen om de woonbehoefte beter aan te laten sluiten bij het woonaanbod. Hierbij is de input van de meentbewoners belangrijk aangezien zij hun wijk het beste kennen.

  1. Planning van het project

Momenteel is de gemeente in samenwerking met de klankbordgroep en de SHM bezig om de wijkanalyse af te ronden en deze zal deze maand (december 2023) gedeeld worden met de wijk. Op dinsdagavond 16 januari en zaterdagmiddag 20 januari 2024 worden de volgende wijkbijeenkomsten gehouden. De uitnodiging voor deze wijkbijeenkomsten is al gedeeld in de wijkkrant Je Meent Het, maar zal ook deur aan deur in de Meent bezorgd worden. De opbrengsten van de wijkbijeenkomsten worden vervolgens besproken met het college van burgemeester en wethouders op 30 januari en met de gemeenteraad op 7 februari. Daarna zal de uitvoeringsagenda worden geschreven. Het doel is om voor de zomer 2024 een uitvoeringsagenda op te stellen en deze in het najaar van 2024 met jullie te delen.

  1. Testen van het instrument

In 4 tafels van ongeveer 4-5 personen en een spelleider van de gemeente Hilversum is het participatie instrument getest. Het testen duurt ongeveer 45 minuten en bestaat uit twee rondes: één ronde over het voorzien in de woonbehoefte (voor wie, waar en wat wordt er gebouwd) en één ronde over kwaliteitsmaatregelen (wat doet het toevoegen van woningen voor de mobiliteit, groen, voorzieningen, etc.). Het resultaat is een constructief gesprek over de kansen om in de woonbehoefte te voorzien, de wijk te versterken en een advies voor de Uitvoeringsagenda Wonen in de Meent.

De opbrengsten van de testrondes kunt u hier teruglezen. Let op: de testronde is bedoeld om het participatie instrument te testen en nog niet om de Uitvoeringsagenda Wonen de Meent te voeden.

  1. Evaluatie van het instrument

Na de testronde vond een evaluatie van het instrument plaats en was er de mogelijkheid om naar de opbrengsten bij de andere tafels te kijken. De klankbordgroep, SHM en de corporaties reageerden enthousiast over het instrument en de mogelijkheid die het biedt om in januari met groepjes Meentbewoners gezamenlijk om de kaart van de Meent te gaan staan.

Inhoudelijk is door deze oefensessie gekozen om tijdens de wijkbijeenkomst één lange ronde te doen in plaats van 2 kortere rondes. Zo is er meer tijd voor het gesprek en ook om naderhand te gaan kijken naar de opbrengst bij andere tafels. Bovendien was er tijdens de avond en het testen ook het idee van een mantelzorgwoning geopperd. Deze woonmaatregel is nu toegevoegd aan het instrument. Ten slotte, ontstond ook sterk het inzicht van een soort ‘verhuistreinen’ of doorstroming. Wanneer er ergens nieuwe woningen zouden worden gebouwd voor bijvoorbeeld ouderen (met voorrang voor meentbewoners), komen er nieuwe woningen vrij waar gezinnen in kunnen gaan wonen of waar bijvoorbeeld pilots voor woningsplitsing of andere interventies kunnen plaatsvinden om meer woningen te realiseren. Deze inzichten zijn meegenomen in de verdere ontwikkeling van het spel.

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen