Submenu

Grote opkomst wijkbijeenkomst ‘Wonen in de Meent’

26-05-2023 216 keer bekeken 0 reacties

Op dinsdagavond 23 mei vond de wijkbijeenkomst ‘Wonen in de Meent’ in sporthal de Meent plaats. Een avond met als doel: het delen van de resultaten van het woonbehoefteonderzoek dat onlangs in de wijk is gehouden en het toelichten van de vervolgstappen door de gemeente .

Er waren zo’n 150 bewoners aanwezig bij de bijeenkomst. Diverse sprekers kwamen aan het woord. Ook stelden bewoners hun vragen en deelden zij hun visie en mening. We blikken terug op de drukbezochte bewonersavond.

Achtergrond

Voor Hilversum is het belangrijk dat er voldoende betaalbare en kwalitatief goede woningen zijn, zodat huishoudens een passende woning kunnen vinden. De gemeente bekijkt per wijk welke mogelijkheden er zijn en begint met een pilot in de Meent. Zo zijn verschillende oplossingen denkbaar om de ‘doorstroming’ in de wijk te bevorderen. Om er allereerst achter te komen hoe bewoners naar dit woonvraagstuk kijken, is er in februari dit jaar een enquête verspreid onder alle bewoners van de Meent. De resultaten van de enquête werden besproken tijdens de bijeenkomst.

Programma van de avond

Na een eerste vragenronde tussen bewoners en wethouder Karin Walters trapte Herbert Kwak, voorzitter van Stichting Hilversumse Meent, de avond af. Hij lichtte kort toe waarom de stichting het initiatief heeft genomen voor het onderzoek. Vervolgens presenteerde Peter Mulder van onderzoeksbureau Improof Research de resultaten van de enquête over de woningbehoefte van Meentenaren. Nadine Onrust, projectleider bij de gemeente Hilversum, kwam aan het woord over de vervolgstappen. Ze deelde de planning voor de komende maanden met het publiek en benadrukte dat de gemeente samen met bewoners een passende oplossing wil vinden om aan de woningbehoefte van Meentenaren te voldoen. Het is de bedoeling om het resultaat begin 2024 klaar te hebben, zodat dit aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd. De bewoners, klankbordgroep, Stichting Hilversumse Meent en de werkgroep wonen, woningcorporaties Gooi & Omstreken (G&O) en de Alliantie en zorg- en welzijnspartners worden hierbij betrokken.

Vervolg

Na de zomer organiseren we een volgende wijkbijeenkomst om verder met elkaar in gesprek te gaan: wat zijn sterke en zwakke punten van de wijk? En wat zijn kansen en bedreigingen? Wat zijn de ambities van de wijk en prioriteiten voor de komende jaren? Dit vormt de basis voor de mogelijke oplossingen en activiteiten waarover we tijdens de derde bijeenkomst in gesprek gaan. We houden u via onze website op de hoogte over de vervolgbijeenkomsten.

Meer informatie

Een verslag van de bijeenkomst wordt binnenkort op onze website geplaatst. Wilt u de presentatie (nog eens) bekijken? Stuur dan een e-mail naar meentwonen@hilversum.nl. Wij sturen u de presentatie dan toe.

U kunt ook de volledige rapportage met resultaten van het woningbehoefteonderzoek bekijken.

 

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen