Najaar 2021: Straatgesprekken

540 keer bekeken 0 reacties

In september en oktober 2021 zijn negen straatgesprekken gevoerd in het noordelijk deel van de Meent. We hebben met ongeveer 200 bewoners gesprekken gevoerd. Deze gesprekken waren zeer waardevol en hebben tot een lijst met aandachtspunten geleid. Hier kunt u deze aandachtspunten lezen.

De aandachtspunten van de bewoners

 • Informeer bewoners goed over het proces en de inhoud. Daarbij gaat het enerzijds over inzicht in proces en planning en anderzijds over kennis en informatie op één plek en toegankelijk.
 • Geef in het proces aan waar, wie en op welke manier men kan meepraten en wat er met de input gebeurt.
 • Geef duidelijkheid over wat meedoen praktisch betekent voor bewoners en welke keuzes ze daarin hebben/houden. Bijvoorbeeld over de kosten, de overlast tijdens de verbouwing, wat er precies moet gebeuren en hoe lang het duurt, wat er vernieuwd moet worden en wat behouden kan blijven (radiatoren/vloeren), en hoe de nieuwe warmtevoorziening eruit komt te zien in huis/tuin.
 • Ontwikkel eigen routes en informatiemomenten voor huurders en voor woningeigenaren. Stem deze routes af, zeker in de straten waar zowel huur- als koopwoningen staan.
 • Verplicht niemand om mee te doen.
 • Organiseer (of maak mogelijk) een collectieve aanpak voor bepaalde maatregelen, zoals het aanbrengen van dakisolatie of het inkopen van nieuwe dakpannen.
 • Houd het betaalbaar voor bewoners en heb aandacht voor bewoners met kleine budgetten.
 • Onderzoek of de woningen goed warm te krijgen zijn met de alternatieve warmtevoorziening en de voorgestelde isolatiemaatregelen.
 • Zorg voor garanties: de alternatieve warmtevoorziening moet goed werken en zorg voor een oplossing als dat niet zo blijkt te zijn.
 • Bekijk goed waar de diepe bodemlus van de warmtevoorziening komt te liggen (in tuin/op gemeentegrond) en wat dat betekent voor de bewoners en wat de milieu-impact is.
 • Zorg ervoor dat er geen geluidsoverlast is van de warmtepompen - op individueel en collectief niveau.
 • Heb aandacht voor de praktische kanten en zorg voor oplossingen: de ruimte die de installatie inneemt in tuin of huis, bomen die het rendement op zonnepanelen beperken, ontoegankelijke kruipruimtes, de kosten voor de aandschaf van een elektrische kookplaat en pannen, de fysieke beperking van bewoners waardoor ze opzien tegen verbouwen/opruimen.
 • Zorg voor keuzemogelijkheden in het aanbod dat het Energiedienstenbedrijf ontwikkeld.
 • Zorg ervoor dat bewoners ook stapsgewijs hun woning aardgasvrij kunnen maken.
 • Zorg voor financieel advies als onderdeel van het aanbod.
 • Zorg voor keuze in aanbieders of toegang voor andere lokale aanbieders om in te stappen.
 • Zorg dat de buitenunit van de warmtepomp netjes wordt weggewerkt.
 • Maak voorbeeldwoningen zodat bewoners kunnen zien hoe het eruit komt te zien.
 • Onderzoek of subsidies met terugwerkende kracht verleend kunnen worden voor mensen die de afgelopen jaren al veel hebben verduurzaamd. Maak de laatste stap voor hen (met laag energieverbruik) ook rendabel.
 • Kijk goed naar een communicatie- en uitvoeringsstrategie voor specifieke doelgroepen.
 • Het buurtenergieplan leeft nu nog niet.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen