Besluiten 24 mei 2023

03-08-2023
215 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 24 mei 2023.

 • De regiegroep heeft het onderzoek naar andere opties (terugvalscenario’s) gelezen
 • De regiegroep geeft opdracht om na de winter 2023/2024 de resultaten van de pilot met De Warmte Maatschappij te evalueren. Dan besluit ze of een terugvalscenario in gang moet worden gezet
 • De regiegroep stemt ermee in dat tijdens het monitoren van de pilot met het warmtesysteem van De Warmte Maatschappij wordt bepaald of en welk terugvalscenario nodig is
 • De regiegroep geeft opdracht aan de Werkgroep Arrangementen en Maatregelpakketten (WAM) om haar ogen en oren open te houden voor andere alternatieven. Als tijdens de pilot al duidelijk wordt dat het bronnet van De Warmte Maatschappij niet goed werkt, moet de WAM deze alternatieven serieus onderzoeken
 • De regiegroep stemt in met de kernpunten van het Buurtenergieplan (BEP)
 • De regiegroep is akkoord met de opzet voor het activiteitenplan 2023. Alleen de subsidieregeling moet worden aangescherpt met de volgende punten:
  • Stapsgewijze aanpak mogelijk maken: isolatie en ventilatie, daarna aardgasvrij
  • Een maximum aantal individuele warmtepompen, om het plan voor het bronnet niet tegen te werken
 • De regiegroep geeft opdracht om de planning die in de PAW-aanvraag stond bij te werken

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen