Besluiten 28 maart 2022

18-08-2022
200 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 28 maart 2022.

  • De regiegroep heeft ingestemd met de voorgelegde werkzaamheden en planning van de werkgroep 'arrangementen en maatregelenpakketten'. Deze werkzaamheden en planning gaan over de pilots van de particuliere koplopers en de pilots van de woningcorporaties. Daarnaast stemt de regiegroep in met het benodigde budget voor de inhuur van extern advies. Dit advies wordt ingezet om de pilots door een onafhankelijk bureau te laten toetsen.
  • De regiegroep heeft ingestemd met een aangepaste bezetting van de regiegroep, waardoor er per stakeholder 1 vertegenwoordiger zal deelenmen aan de regiegroep. Op oproepbasis kunnen werkgroepleden of derden deelnemen aan de regiegroep. Dit besluit is genomen om het functioneren van de regiegroep te verbeteren.
  • De regiegroep gaat akkoord met de voorgestelde aanpak en scope voor de bewonersraad. De regiegroep wil dat na de zomer de totstandkoming van de bewonersraad en haar functioneren worden geĆ«valueerd.

De toelichting op de besluiten van de regiegroep kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen