Besluiten 21 februari 2022

21-03-2022
262 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 21 februari 2022.

 • De regiegroep heeft ingestemd met de volgende voorstellen van de werkgroep communicatie in lijn met het communicatieplan:
  • 6 strategische lijnen voor de communicatieaanpak:
  1. Eenduidige informatievoorziening afgestemd op behoeften van de bewoners met als doelgroep de bewoners van de Meent, zowel in projectgebied als erbuiten.
  2. Leren, zien en beleven met als doelgroep bewoners van het projectgebied noordelijke Meent.
  3. Verbinding met de buitenwereld met als doelgroep Hilversummers, pers, PAW en gemeenteraad.
  4. Op verschillende en ook vernieuwende manieren bewoners met als doelgroep de bewoners van het projectgebied.
  5. Blijvend werken aan relatie met bewoners met als doelgroep de bewoners van het projectgebied.
  6. Afstemming communicatie met partners en samenwerkingsorganisaties.
  • De regiegroep heeft ingestemd om, naast de reguliere communicatie-activiteiten, tot aan de zomer de volgende activiteiten te organiseren: 3 themabijeenkomsten, waarvan 23 maart de eerste over warmtepompen, straatgesprekken en een excursie voor raadsleden.
  • De regiegroep heeft ingestemd met een centrale rol voor de koplopers in de communicatie, met onder andere verhalen, filmpjes en rondleidingen in modelwoningen.
 • De regiegroep geeft opdracht om tijdens het volgende overleg terug te komen met een voorstel voor bezetting van de regiegroep waarin de rollen en mandaten van alle deelnemers duidelijker zijn beschreven.

De toelichting op de besluiten van de regiegroep kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen