Besluiten 22 november 2021

31-01-2022
239 keer bekeken 0 reacties

Hier vindt u de besluiten die de regiegroep heeft genomen tijdens de vergadering van 22 november 2021.

  • De regiegroep laat een aantal scenario’s doorrekenen voor de onrendabele top. Ze heeft hiertoe besloten door de stijgende prijzen voor gas, materiaal en arbeid.
  • De regiegroep geeft opdracht aan de projectleider om met een taakomschrijving te komen voor de werkgroep arrangementen. Voorstel komt in regiegroep van 20 december terug.
  • De regiegroep heeft besloten dat de huurdersbelangenverenigingen en vertegenwoordigers van de particuliere woningeigenaren niet toetreden tot de regiegroep. Er komt een voorstel hoe een vertegenwoordiging van bewoners kan meedenken met en adviseren over voorstellen die voorgelegd worden aan de regiegroep en of werkgroepen.
  • De regiegroep stelt op basis van de mondelinge toelichting van Liander vast dat het elektriciteitsnet in de Hilversumse Meent er op dit moment goed bij ligt. Voor de toekomstige warmte/energievraag worden op de korte termijn geen problemen voorzien (tijdens het koploperstraject). Dat neemt niet weg dat er werk verzet moet worden om de werking van het net te blijven waarborgen. Indien de warmte/energievraag op tijd inzichtelijk wordt gemaakt, kan Liander hierop anticiperen. Door het toenemende gebruik van elektriciteit (door o.a. warmtepompen en elektrische voertuigen) blijft de vertaling naar wijkniveau vanwege PAW-scenario’s - zoals besproken eind september – nodig.

De toelichting op de besluiten van de regiegroep kunt u opvragen via meentaardgasvrij@hilversum.nl.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen