Terugkoppeling participatiebijeenkomsten Transitievisie Warmte

Redactie Bouwen aan Hilversum 13-07-2021
300 keer bekeken 5 reacties

In juni en juli zijn er 7 online bijeenkomsten georganiseerd, waarbij bewoners hun ideeën, verwachtingen, behoeften en vragen konden delen met elkaar. Ook gingen zij in gesprek met de wethouder Klimaat en Energie, energiecoaches, een landschapsarchitect en deskundigen van de gemeente.

De bijeenkomsten waren op verschillende manieren opgezet. Zo waren er speciale bijeenkomsten voor ondernemers en vastgoedbeheerders, en voor jongvolwassenen (tot 35 jaar). Ook waren er vier kleinere bijeenkomsten waarbij op basis van steekproeven bewoners uit verschillende wijken waren uitgenodigd. Tot slot was er op 5 juli een brede bijeenkomst waarbij alle Hilversummers konden meepraten. In totaal hebben ruim 90 bewoners en ondernemers hun ideeën gedeeld.

Tijdens de bijeenkomsten zijn verschillende thema’s aan bod gekomen en is veel informatie opgehaald. Hieronder ziet u per thema de belangrijkste vragen, opmerkingen en ideeën die uit de participatiebijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Zijn we nog iets vergeten of wilt u nog iets kwijt? Laat het ons weten door onderaan deze pagina een reactie achter te laten, of een mailtje te sturen naar aardgasvrij@hilversum.nl.

Duidelijkheid

 • Deelnemers willen graag duidelijkheid. Ze willen bijvoorbeeld graag weten welke techniek voor hun woning geschikt is of gebruikt gaat worden voordat zij aan de slag gaan met het verduurzamen van hun woning.
 • Samenhangend met het punt hierboven is de zorg om verkeerde investeringen te doen. Bijvoorbeeld nu een warmtepomp aanschaffen, als er later een collectieve oplossing mogelijk blijkt.

Winst voor je woning

 • Meerdere deelnemers vertelden positief over de maatregelen die zij zelf tot op heden genomen hebben, waaronder isoleren, het aanschaffen van een warmtepomp, het laten uitvoeren van een warmtescan en het plaatsen van zonnepanelen.
 • Deelnemers zien graag dat je de kosten die je maakt voor verduurzaming ook weer terugverdient. Een aantal deelnemers heeft hier positieve ervaringen mee.

Collectiviteit

 • Deelnemers vragen zich af: Als ik ga isoleren of van het gas af wil, sta ik daar dan alleen voor of kan dit ook samen met mijn buurt?
 • Bij sommige deelnemers is er verdeeldheid van meningen binnen de VVE. Dit kan er voor zorgen dat panden niet verduurzaamd worden.
 • De meningen over het toepassen van dwang zijn verdeeld. Het kan een logische stap lijken, omdat verduurzaming en warmtetransitie onvermijdelijk zijn. Een van de deelnemers is van mening dat het juist helpt om meer regels of verplichtingen op te leggen. Niet iedereen is het hiermee eens.
 • Een mogelijkheid zou kunnen zijn samen met buren of buurtgenoten van schaalvoordelen te profiteren. Ook wordt door deelnemers voorgesteld dat de gemeente subsidies gaat aanbieden wanneer er een collectief wordt gevormd.
 • Deelnemers zijn op zoek naar een manier om meer ervaringen en ideeën met elkaar uit te wisselen, zodat je van elkaar kunt leren. Dit zou tijdens een bijeenkomst in de wijk of buurt kunnen, met de Duurzame Huizen Route, of op een online platform. De gemeente wijst daarbij op www.hilversum.nl/aardgasvrij. Samen optrekken kan ervoor zorgen dat het koudwatervrees bij mensen weggaat en dat er een saamhorigheidsgevoel ontstaat.
 • Andere zaken die deelnemers samen met hun buurt zouden willen oppakken zijn het delen van hun auto, vergroening en het opslaan van energie en water.

Informatievoorziening

 • Een deelnemer noemt dat hij veel heeft aan informatie van door gemeente erkende partners, zoals de Hilversumse energiecoöperaties Hilverzon en HET.
 • Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan concretere informatie. Zij willen weten: Wat zijn de kosten? Wat levert het op? Hoe pak je het aan? Waar krijg je hulp? Hoe word je ontzorgd? Maar ook: Hoe neem je kleine stapjes?
 • Het idee werd genoemd om een routekaart te maken, waarin per stap en/of per bouwjaar wordt aangegeven wat mensen in Hilversum kunnen doen als het gaat om de warmtetransitie. Hierdoor kun je als bewoner de volgende stap zien aankomen.
 • Er moet meer gerichte communicatie worden uitgevoerd die zorgt voor bewustwording.
 • Er moet gezorgd worden dat wanneer mensen naar of binnen Hilversum verhuizen, zij gelijk een informatiepakket ontvangen.
 • Een deelnemer noemt dat leveranciers vooral informatie verstrekken die gericht is op verkoop, waardoor zij niet het gevoel heeft dat ze op de juiste manier wordt geïnformeerd.
 • Bewoners kunnen advies vragen aan energiecoaches en bij het Duurzaam Bouwloket. Sommige deelnemers hebben hier al positieve ervaringen mee.
 • Overige ideeën om informatie te verstrekken aan bewoners zijn via bewonersbrieven, buurtwhatsappgroepen en via onder andere de Hilversum100 en makelaars.

Rol gemeente

 • Door de gemeente zal aandacht moeten besteden aan het isoleren van monumentale panden. Tijdens alles bijeenkomsten zijn de belemmeringen bij monumentale woningen benoemd. Dit is dus een belangrijk punt voor bewoners van deze woningen.
 • Sommige deelnemers vonden dat de gemeente gewoon de lead moet nemen en dat participatie soms juist verwarring veroorzaakt.
 • Een deelnemer vindt het een goed idee om bewoners met een korting te stimuleren om te gaan verduurzamen. De gemeente geeft aan dat hier geen geld voor is. De rekening moet toch uiteindelijk ergens terecht komen. 
 • Gemeenten onderling moeten volgens de deelnemers meer kennis met elkaar uitwisselen, zodat ze niet allemaal opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.
 • Kan het elektriciteitsnetwerk het wel aan als iedereen van het aardgas afgaat? De gemeente is samen met netbeheerders aan het kijken naar een oplossing.
 • Voor veel vastgoedeigenaren is het verduurzamen van bestaand vastgoed een grotere uitdaging is dan bij vastgoed dat recentelijk aangekocht is.
 • De gemeente moet zich goed verdiepen in de alternatieven van aardgas en de koppelkansen die dit met zich meebrengt.

Zijn we nog iets vergeten of wilt u nog iets kwijt? Laat het ons weten door hieronder een reactie achter te laten.

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Hendrick

13-07-21 om 13:58

Een cedumdak bevoorderd ook de isolatie en lost tevens nog een Hilversums probleem op; opvang van hemelwater. VeeL gemeentes in Nederland geven hier subsidie voor maar Hilversum komt in dit rijtje nog niet voor. Wellicht wel het overwegen waard als tuindorp. 

bewoner beschermd stads en dorpsgezicht, Jorgen

15-07-21 om 10:52

Ik heb nu opnieuw geprobeerd (eerder in 2017) zonnepanelen te laten plaatsen, Nu via HET/Hilverzon aanbod.

Helaas, ook een lokaal inititaief strand op de welstandscommissie. Deze eist een tekening en nog meer. Dat leveren de door HET en Hilverzon gekozen leveranciers niet.

Hoezo Hilversum maakt werk van.....

Ik ervaar alleen maar tegenwerking, zie reactie Gemeente hieronder en in hoofdletters mijn commentaar

Ontbrekende gegevens
Bij de toetsing van uw aanvraag aan de wettelijke indieningsvereisten, bleek dat de door en/of namens u verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn. Hierdoor kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen. De volgende gegevens ontbreken en dient u nog aan te leveren:
- Schetsmatige geveltekening en plattegrondtekening met daarop de zonnepanelen, zie bijgevoegd voorbeeld. NOOTVAN  MIJ: DIT DOET HET/HILVERZON/LEVERNACIERS NIET
- Afstand op het schuine dak tot alle randen minimaal 50 cm; NOOT: DAT KUN JE OOK ZIEN AAN DE FOTO BIJ MIJN AANVRAAG, ALS JE DE MAAT VAN DE DAKPANNEN ZIET
- Informatie over de plaatsing; worden de panelen schuin of plat geplaatst op de platte daken, aangeven op tekening wat de afstand tot de dakrand is en wat de hoogte is. Van belang is dat de panelen op de platte daken niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg;ZIE HIERBOVEN
- Productinformatie van de zonnepanelen, bijvoorbeeld de offerte van de leverancier. Kleur geheel matzwart;STAAT IN BIJLAGE DIE IK MEESTURRDE
- Foto’s van de situatie.IN BIJLAGE
 

Johan

25-10-22 om 9:11

Vergunningsaanvraag voor zonnepanelen (PVT) loopt bij de gemeente geheel vast door gebrek aan kennis en ambitie.

Wij hebben een aanvraag gedaan voor zonnepanelen aan de voorzijde binnen het beschermde dorpsgezicht. Bij het beoordelen van de aanvraag houdt de welstandscomissie geen rekening met de ambitie van de gemeente om van het gas af te komen in 2040. In het oordeel heeft de comissie uitgesproken dat we slechts 6 panelen mogen plaatsen in twee rijen van drie. Dit zet geen zoden aan de dijk. Wij willen graag een nieuwe techniek inzetten waarbij PVT panelen dienen als warmtebron. Dit vraagt een aanpak waarbij voldoende warmte en electriciteit opgewekt wordt. 12 panelen zijn daar voor nodig. Het is aan dovemans oren gericht en de gemeente stelt zich tot nu toe niet contructief op.

De gemeente 

">clickme</a 

01-05-23 om 12:09

">clickme

">clickme</a

01-05-23 om 12:12

">clickme 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen