GAK-kelder

De ontwikkeling van het Stationsgebied is gestart met de sloop van de GAK-kelder. Deze is gesloopt om ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen, zoals een nieuw busstation en toekomstige nieuwbouw.

Werkzaamheden

Deze voormalig parkeergarage van het GAK-gebouw is in de periode augustus 2021 tot februari 2022 weggehaald. Voorafgaand aan de sloop heeft de aannemer damwanden geplaatst. De kelder lag namelijk onder het omliggende terrein en damwanden voorkomen dat het terrein wegzakt in de bouwput. Ook was noodzakelijk dat eerst de kop van de Stationstunnel aan de centrumzijde werd verwijderd. Deze was bouwkundig verbonden met de GAK-kelder. Vervolgens is een enorme hoeveelheid beton van de kelder gesloopt en afgevoerd. Dit beton is fijngemalen en hergebruikt als grondstof voor asfalt. Het gat dat achterbleef, is opgevuld met zand. Daarna zijn de kabels en leidingen op de juiste plek gelegd en is de locatie klaargemaakt voor het volgende project: de aanleg van het tijdelijke busstation.

Extra maatregelen

De gemeente doet haar best om de overlast voor de omgeving te beperken. Zo is “de kop” van de Stationstunnel 'weggeknepen' in plaats van weggebroken. Dat geeft minder geluidsoverlast. Om stofoverlast te beperken, sproeide de aannemer het sloopterrein nat. Toen de tunnel in september werd gesloten voor doorgaand verkeer konden voetgangers met OV-chipkaart of een speciale barcode door het NS Station lopen. Voor fietsers betekende de sluiting, dat ze gebruik moesten maken van omleidingsroutes via de spoorwegovergang de Kleine Spoorbomen of via de Beatrixtunnel. Voor de veiligheid zijn bij de Kleine Spoorbomen verkeersregelaars ingezet.

Afbeeldingen

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen