Samenhang Hilversumse visies

Hilversum is een stad waar mensen graag wonen, werken en samenkomen. Om te zorgen dat dit zo blijft, werkt de gemeente Hilversum aan toekomstvisies op het gebied van mobiliteit, economie, wonen, groen en de energietransitie. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over deze visies, die zich richten op 2040 en doelen en ambities voor de nabije toekomst.

Omgevingsvisie 2040

De Omgevingsvisie is de paraplu waar alle andere visies onder vallen. De Omgevingsvisie brengt onderwerpen samen die te maken hebben met de  leefomgeving, zoals wonen, werken, verkeer, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. De visie geeft antwoord op de vraag wat voor gemeente Hilversum in 2040 wil zijn. Om die vraag te beantwoorden, gaat de gemeente vanaf dit voorjaar in gesprek met de stad en vraagt iedere Hilversummer mee te denken. De gemeenteraad besluit in 2023 over de Omgevingsvisie.

In de Omgevingsfoto staan feiten en cijfers over het Hilversum van nu, gecombineerd met trends en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Het is een beginpunt voor het participatietraject voor de Omgevingsvisie. In dit gesprek met de stad is ook aandacht voor de informatie en dilemma’s uit de andere toekomstvisies.

Mobiliteitsvisie 2040

Hilversum: de stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit
De Mobiliteitsvisie gaat over verkeer, vervoer en bereikbaarheid in het Hilversum van 2040. Hierin staat ook beschreven hoe de gemeente zorgt dat Hilversum voor iedereen een fijne leefbare stad blijft. Het participatietraject van de Mobiliteitsvisie vond de afgelopen maanden plaats. De gemeente is hiervoor in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, andere overheden en meer belanghebbenden, die allemaal hun wensen en ideeën hebben gedeeld. Uit al deze gesprekken is een visie voortgekomen. Met de maatregelen die hierin staan, kan Hilversum de grootste verkeersknelpunten in de stad aanpakken, de doorstroming bevorderen en de verkeersveiligheid verbeteren. De gemeenteraad buigt zich in april 2021 over de Mobiliteitsvisie 2040.

Economisch Perspectief 2040

Voor de toekomst van Hilversum zijn economie en werkgelegenheid belangrijk. Het Economisch Perspectief 2040 beschrijft hoe het nu met Hilversum gaat en hoe de economie er de komende jaren uit gaat zien. Daarnaast staat in aanbevelingen op welke manier Hilversum de economie en werkgelegenheid in de stad kan versterken. Bij het opstellen van dit perspectief heeft de gemeente samengewerkt met ondernemers, het Platform Economie en andere belanghebbenden. De gemeenteraad bespreekt het Economisch Perspectief 2040 in april 2021.

Woonvisie

In Hilversum willen we uiteraard goed, prettig en betaalbaar wonen. Om dit goed te regelen moeten we iedere vijf jaar kaders vaststellen. Deze worden, samen met een vooruitblik naar 2030, vastgelegd in de Woonvisie. Hierin staat onder andere voor wie er woningen worden gebouwd, waar die woningen komen te staan en wat de kwaliteit moet zijn. De woonvisie wordt in juli 2021 nog voorgelegd aan de gemeenteraad.

Energietransitie

De komende jaren zal de stad een overstap moeten maken naar duurzame energie om de CO -2 uitstoot te verminderen. Door onder andere lokaal duurzame energie op te gaan wekken waar dit mogelijk is binnen de regio, denk hierbij met name aan zonne-energie. Dit staat in de Regionaal Energie Strategie (RES). Bij het uitvragen naar de beste plekken heeft de gemeente samen met de regio gesproken met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De RES wordt zomer 2021 voorgelegd aan de raad. 

Daarnaast stellen we, net als alle andere gemeenten in Nederland, een Transitievisie Warmte op. In dit plan komt te staan wat er nodig is om huizen te verduurzamen en om in de toekomst de overgang naar aardgasvrij het beste te kunnen maken. Dit plan maken we samen met bewoners en organisaties. De Transitievisie Warmte wordt in het najaar 2021 voorgelegd aan de raad.

Groenvisie

De Groenvisie loopt qua planning gelijk met de Omgevingsvisie. Hierin beschrijven we hoe we in en om Hilversum omgaan met natuur en groen in 2040. Deze visie gaat de gemeente samen met de inwoners en groene partners van de stad opstellen. Dit gesprek vindt tegelijk met de participatie van de Omgevingsvisie plaats. De groenvisie moet begin 2022 klaar zijn.  

Participatie en informatie

Iedere visie kent een eigen participatietraject. In de participatie van de omgevingsvisie komen alle onderwerpen samen.  Dit participatietraject start vanaf dit voorjaar en duurt het rest van het jaar en wordt begeleid door een onafhankelijk participatiebureau. Alle informatie over de visies is te vinden op deze website.
 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.