Middelhoge bouw voor het Arenapark

09-03-2022

Middelhoge bouwhoogtes, genoeg plek voor nieuwe woningen en werkruimte en een groene openbare ruimte. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het advies van inwoners, betrokken partijen en de raadscommissie voor het plan voor het Arenapark.

In de periode eind 2021 tot januari 2022 zijn de raadscommissie en inwoners door de gemeente gevraagd om zich te buigen over een drietal scenario’s. De waardevolle inbreng die dit heeft opgeleverd is meegenomen in het opstellen van een voorkeursvariant. Deze vormt de basis voor het opstellen van een Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan.

“Het is mooi om terug te horen dat de ambities voor het Arenapark breed gedeeld worden. Daarnaast hebben we een duidelijk signaal gekregen dat omwonenden en een ruime meerderheid van de raad niet te hoog willen bouwen in het gebied. Hier hebben we goed naar geluisterd”, aldus wethouder Annette Wolthers. “De bijgestelde bouwhoogtes in het plan zijn nu over het algemeen 35 meter hoog, met enkele accenten van 50 meter. Ook hebben we meegekregen dat het toevoegen van voldoende woningen en kantoorruimte in het gebied belangrijk blijft. Door te kiezen voor iets kleinere woningen, blijft ook deze ambitie in het plan overeind. Daarnaast is er nog steeds ruimte voor groene, openbare ruimte met volop mogelijkheden voor sport en bewegen.” Alle input die de afgelopen periode is opgehaald, is verwerkt in de voorkeursvariant.

Woningen, werkruimte en sociale functies

In de voorkeursvariant gaat de gemeente uit van de bouw van ongeveer 1.200 woningen en wordt circa 73.000 m2 werkruimte toegevoegd. Door het flinke aantal woningen wat gerealiseerd zal worden, zal het gebied levendig en sociaal veilig aanvoelen. Ook in de avond als bedrijven en kantoren gesloten zijn. In het hart van de wijk is een groene publieke ruimte met mogelijkheden voor ontmoeten en bewegen. Ook ontstaan door de ontwikkeling van het gebied mogelijkheden voor aanvullende voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gezondheidscluster, een buurtvoorziening of kleinschalige horeca en winkels. Daarmee kan het gebied ook voor de omliggende buurten betekenis krijgen.

 

 

 

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen