Circusterrein moet optimaal gebruik maken van de ruimte

18-06-2021

De afgelopen maanden is gestart met een eerste onderzoek hoe het braakliggende Circusterrein aan de Diependaalselaan het beste ingevuld kan worden. Doel van deze analyse is om in kaart te brengen welke kansen, uitdagingen en wensen er zijn voor dit gebied.

Aan de hand van deze analyse zijn een viertal scenario’s opgesteld, die richting moeten geven aan de verdere ontwikkeling van dit terrein. Vandaag heeft het college ingestemd om scenario ‘optimaal gebruik van de ruimte ‘ verder uit te werken. Dit voorstel wordt na de zomer met de raad besproken. Daarna gaan we samen met de stad een visie opstellen voor dit gebied. Het duurt echter nog wel een aantal jaren voordat daadwerkelijk de schop in de grond gaat.

Optimaal gebruik van de ruimte

Wethouder Floris Voorink (projectwethouder Circusterrein): “Hilversum is een stad in het groen. Om dat groen te beschermen is het belangrijk dat nieuwe bouwinitiatieven altijd binnenstedelijk plaatsvinden. De ruime is schaars in Hilversum en daarom is het belangrijk om de ruimte die we hebben goed te benutten. Het circusterrein is een van de weinige plekken die we hiervoor nog beschikbaar hebben en waar we ook eigenaar van zijn. De inzet van het college is dan ook om hier een gemengd gebied te maken waar zowel wonen, werken als maatschappelijke voorzieningen een plek kunnen krijgen. Het werken vindt vooral plaats op de begane grond met daarboven woningbouw.”

Nieuwe kansen

Voor de analyse is er gesproken met verschillende in- en externe partijen en is ook advies gevraagd aan de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK). Zowel boven als onder de grond zijn aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden. Ook is gekeken naar de mogelijkheden die het biedt voor de directe omgeving. “Het circusterrein biedt nieuwe kansen. Zo gaan we onderzoeken of nieuwe woonvormen, zoals bijvoorbeeld (gezins) woningen gelegen aan een collectieve daktuin of flexwonen tot de mogelijkheid behoren. Maar we denken ook na of er energie- en warmte uitwisseling plaats kan vinden tussen bedrijven die warmte leveren aan de woningen,” aldus wethouder Voorink.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen