Gemeenteraad stelt gebiedsagenda 1221 formeel vast

28-01-2021

Op 27 januari 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsagenda 1221 formeel vastgesteld. De gebiedsagenda 2030 omvat de thema’s: identiteit, wonen & werken, leefbaarheid, ontmoeten & spelen, groen & duurzaam, verkeer, verbinding & parkeren en samenwerking.

Een gezamenlijke agenda die richting geeft aan de toekomst van de Geuzenbuurt, Electrobuurt en Kleine Driftbuurt. Bewoners, ontwikkelende partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Hilversum hebben met elkaar deze agenda opgesteld.

Unaniem vastgesteld

In 2019 was de gebiedsagenda al door het college van B&W vastgesteld. Toen heeft de raadscommissie alleen geadviseerd over de agenda. Afgelopen tijd bleek dat de gemeenteraad de agenda alsnog ter vaststelling voorgelegd wilde krijgen.  Dat heeft geleid tot een unaniem besluit van de gemeenteraad op 27 januari 2021.

Pilot omgevingswet

De gebiedsagenda is een pilot in het kader van de Omgevingswet. In het proces naar het besluit is door gemeenteraad en college van B&W uitgebreid van gedachten gewisseld over waar we nu staan met de aanpak in 1221. Bijvoorbeeld: Wat we kunnen leren van deze pilot? Diverse inwoners en ontwikkelende partijen lieten daarbij via inspraakreacties hun mening horen.

Wilt u meer weten? Bekijk de raadsinformatiebrief.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen