Toekomstbeeld Bruisend Hart: denkt u mee?

18-02-2021

De gemeente wil van het Oosterspoorplein en de omliggende winkel- en woonstraten een fijne, levendige en veilige plek maken: het Bruisend Hart van Hilversum-Oost.

In dit gebied – de entree tot Hilversum-Oost – is veel moois mogelijk. Dat is te danken aan de centrale en goed bereikbare ligging, het stoere industriële karakter, de monumentale gebouwen én de (winkel)straatjes. Maar wie nu op of rond het Oosterspoorplein komt, weet ook dat er eerst het een en ander moet gebeuren. Veel winkels staan leeg, er is weinig groen en de verkeerssituatie heeft verbetering nodig. Ook is er sprake van ondermijning; de onderwereld en de bovenwereld komen op deze plek samen. Tijd voor verandering!

Gesprekken toekomst Bruisend Hart

Wethouder Floris Voorink (1221): “Op dit moment zijn wij bezig met het maken van een toekomstbeeld voor het Bruisend Hart. Hoe willen wij dat het Oosterspoorplein en de omliggende winkel- en woonstraten er in de toekomst uitzien? Hierover voeren wij gesprekken met bewoners, ondernemers en andere gebruikers van het Bruisend Hart.” Tijdens deze gesprekken komen er allerlei onderwerpen ter sprake. Bijvoorbeeld: hoe komt er meer groen, zijn er voldoende plekken om elkaar te ontmoeten en hoe kunnen wij het voor fietsers en voetgangers veiliger maken. “Maar wij willen graag van meer mensen horen wat hun wensen en ideeën zijn. Daarom hebben wij deze week aan iedereen die aan of vlakbij het Oosterspoorplein woont of een onderneming heeft, een brief gestuurd of ze ook mee willen denken. Dat kan onder andere via de website https://1221.hilversum.nl. Het is belangrijk om dit met elkaar te doen", aldus Voorink.

Toekomst van Bruisend Hart

Na al deze gesprekken worden er enkele ontwerpvarianten gemaakt waarop te zien is hoe het Bruisend Hart er in de toekomst uit kan zien. Deze worden voorgelegd aan het college, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over de variant die de voorkeur heeft. Hierin wordt rekening gehouden met alle informatie die is opgehaald in de participatie. Na dit besluit komt er een lijst met stellingen over het toekomstbeeld op de website 1221.hilversum.nl. Hier kunnen bewoners en ondernemers online op reageren. Deze reacties worden meegenomen in de definitieve variant die verder wordt uitgewerkt in de toekomstvisie. Op bovenstaande website is ook de planning en meer informatie over dit project te vinden.

Plannen maken wij samen

De ontwikkeling van het Bruisend Hart staat niet op zichzelf. Deze ontwikkeling maakt deel uit van de plannen voor de Stationsomgeving en de wijk 1221. Het stationsgebied krijgt een complete metamorfose. Daarbij worden het Stationsplein en het Oosterspoorplein vernieuwd. In 2030 is dit een aantrekkelijke, bruisende, groene en veilige plek waar mensen zich welkom voelen en waar ze graag reizen, wonen, werken en verblijven. Deze entree tot de stad krijgt echt een eigen Hilversums gezicht waar we trots op kunnen zijn.

logo hilversum mediastad, link naar hilversum.nl 

 

 
 
Cookie-instellingen